Zottegemse dinsdagmarkt wordt opnieuw herschikt

Nadat onlangs marktkramers op het marktplein plaats moesten ruimen voor de tent waarin Egmonts Winterdorp en de kerstmarkten werden ingericht, moet de wekelijkse dinsdagmarkt nu opnieuw herschikt worden.

Ditmaal heeft deze reorganisatie te maken met de werken die de firma Hardo uit Lokeren in opdracht van Fluvius op maandag 3 februari in de Heldenlaan zal aanvatten ter verbetering van het elektriciteitsnet. Het betreft het aanleggen en aansluiten van nieuwe hoogspanningskabels op het nieuwe circuit vanuit de Leeuwerikstraat (dus geen werken aan gas- en drinkwaterleidingen zoals verkeerdelijk in Infokrant Egmont te lezen staat).

Tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer het grootste deel van de middenberm in de Heldenlaan gebruiken voor het stockeren van materiaal en machines. Dit zal dus niet alleen gebeuren ten koste van parkeerplaatsen maar ook ten koste van de vaste standplaatsen van een aantal marktkramers op de dinsdagmarkt. In plaats van op hun vertrouwde plaats in de Heldenlaan zullen de marktbezoekers hen vanaf komende dinsdag 4 februari op de Markt, in de Stationsstraat of op het Stationsplein kunnen aantreffen. Vermits een uitvoeringstermijn van 40 werkdagen ofte twee maanden voorzien wordt (afhankelijk van het weer), zullen zij wellicht minstens tot en met dinsdag 31 maart daar moeten postvatten. Om deze herschikking mogelijk te maken, zullen arbeiders van de stedelijke dienst openbare werken één dezer dagen waar nodig op de Markt, in de Stationsstraat en op het Stationsplein de grote bloempotten en zitblokken tijdelijk verwijderen.