Open VLD pleit voor hinderpremie, tijdelijke bewonerskaarten en shuttledienst tijdens werken Heldenlaan

Oppositiepartij Open VLD pleit voor enkele maatregelen tijdens de werken aan de Heldenlaan die morgen starten en ook daarna, tijdens de werken aan de stadskernrenovatie ter hoogte van de Heldenlaan.

“De werken die morgen starten zullen ongeveer 40 werkdagen duren als er zich natuurlijk geen extreme wintertoestanden voordoen”, zegt gemeenteraadslid Sven Mornie (Open VLD).   “Jammer genoeg zal er zowel voor de bewoners als voor de zelfstandigen op de Heldenlaan hinder zijn. Open Vld Zottegem hoopt dat Fluvius die hinder tot een minimum kan beperken. Tussen de bomen op de Heldenlaan zal er al een stockage gebeuren van materiaal. Dat zorgt voor minder parkeergelegenheid en directe toegankelijkheid tot verschillende winkels. Gedurende de ganse periode van de werken zullen er doorgangen voorzien worden naar de winkels. Dat is positief maar de zelfstandigen kunnen gedurende de werkzaamheden niet rekenen op een hinderpremie. Dit is de conclusie na overleg tussen de stad, VLAIO en FLUVIUS. Een zeer spijtige zaak volgens Open Vld Zottegem.”

“Maar hoe zit het met de bewoners die een garage hebben op de Heldenlaan? Wordt er continu een doorgang voorzien zodat zij te allen tijde gebruik kunnen maken van hun garage? Of worden ze afgesloten van de buitenwereld? Hopelijk zijn er geen toestanden zoals tijdens de werken aan het einde van de Hoogstraat waar sommige bewoners gedurende 5 weken niet meer binnen of buiten konden rijden. Ergens anders parkeren was betalend of met een parkeerschijf. Vandaar stelt Open Vld Zottegem voor om de eigenaars of huurders van een garage op de Heldenlaan, die gedurende de werkzaamheden hun garage niet kunnen bereiken, een tijdelijke bewonerskaart te geven in een verder gelegen straat of parking om op die manier tegemoet te komen aan hinder en last die ze ondervinden vanwege de werkzaamheden.”

“Vanuit Open Vld Zottegem kunnen we onmogelijk toestaan dat de auto’s ganse dagen in de Stationsstraat of op de Hoogstraat geparkeerd staan. Dit om het winkelen in onze andere winkelstraten vlot te laten verlopen. Open Vld Zottegem denkt ook steeds een stapje verder. Wat gaat er gebeuren als de grote werken aanvangen op de Heldenlaan? Hoe gaat het stadsbestuur dit aanpakken? Een voorstel zou kunnen zijn om een shuttledienst aan te bieden van de Bevegemse Vijvers tot aan het station. We beschikken daar over heel veel parking om zo het winkelhieren te blijven ondersteunen. Een langetermijnvisie is hier zeker en vast op zijn plaats. Maar laat ons hopen dat de werken aan de nutsleidingen tot een goed einde gebracht worden binnen de voorziene termijn.”