Tien ongelukken in de laatste 3 jaar aan het kruispunt de Vier Wegen. De minister overweegt één extra maatregel.


Google Earth


Geraardsbergen. Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) stelde vorige maand aan Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een schriftelijke vraag over de veiligheid van het kruispunt aan de Vier Wegen te Schendelbeke. Van de periode 2012-2019 gebeurden maar liefst 20 ongevallen, waarvan 6 met fietsers. Deze ongelukken zijn volgens de minister niet te wijten aan de fietsoversteekplaats. De enige maatregel die minister Peeters naar voor schuift, is een ‘punctuele verlichting’.

Twintig ongelukken op zeven jaar tijd.
Aan de Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stelde Marius Meremans (N-VA) een schriftelijke vraag over de veiligheid van het kruispunt van de N42 met de N460 aan de Vier wegen. Marius Meremans: ‘Ondanks de heraanleg van het kruispunt van de N42 met de N460 in Schendelbeke lijkt de veiligheid op het kruispunt niet verhoogd. Zo waren er reeds verschillende ongevallen en was er recent nog een dodelijk ongeval met een fietser. De nieuwe oversteekzones voor fietsers blijken niet de nodige veiligheid te bieden.’

In een schrijven aan de minister dringt Marius Meremans aan om dringend werk te maken van de heraanleg van het kruispunt. Uit cijfers blijkt dat de veiligheid heel veel te wensen overlaat, zelfs na de beperkte heraanleg van vorig jaar. In de periode 2017 tot 2019 gebeurden 10 ongevallen.
Marius Meremans: ‘Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft kort na het laatste verkeersongeval ter hoogte van de fietsoversteekplaats op circa 50 m ten noorden van het kruispunt N42 – N460 gesitueerd, de ongevallen opgevraagd bij de cel Verkeer van de Lokale Politiezone Lierde/Geraardsbergen, voor de periode 2017 – 2019. Er zijn 10 ongevallen opgetekend in deze periode. Bij 3 ongevallen van de 10 waren fietsers betrokken, over het volledige kruispunt dat zich uitstrekt van de Galgestraat tot en met de fietsoversteekplaats. E én ongeval vond plaats na de herinrichting.’

De enige extra maatregel: punctuele verlichting
Ook in de periode van 2012 tot en met 2016 gebeurden eveneens 10 ongevallen, waarvan 2 met fietsers. Alle ongevallen werden geanalyseerd en volgens de minister zijn de ongevallen niet te wijten aan de verkeersinfrastructuur. Minister Lydia Peeters: ‘Hieruit kan afgeleid worden dat de oorzaak niet rechtstreeks te wijten is aan weginfrastructuur. E én van de drie ongevallen met fietsers gebeurde ter hoogte van de fietsersoversteekplaats.’

Op de vraag van Marius Meremans aan de minister of er alternatieven voor de fietsoversteekplaats aan het kruispunt worden voorgesteld, antwoordt de minister ontkennend. Volgens de minister heeft het plaatsen van een verkeersregelinstallatie (VRI) geen optie. Minister Peeters: ‘Het plaatsen van een verkeersregelinstallatie (VRI) is omwille van de verkeersintensiteiten, door de configuratie van het kruispunt met asverschuiving Galgestraat – N460 Aalstsesteenweg en de locatie van de fietsoversteekplaats op ruim 50 m van het kruispunt geen optie.’

Als extra maatregel voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker schuift de minister een extra beveiliging naar voor door het toepassen van een punctuele verlichting aan de fietsoversteekplaats.

Julien Borremans