Sociale cel is opgericht in de politiezone Brakel

Vandaag had het startmoment plaats van de sociale cel van de politiezone Brakel (Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke).
Het is inspecteur Ellen Wijnant die zich zal bezig houden met deze nieuwe vorm van politiewerking zegt wnd. korpschef Delphine Schelpe
“Mensen kunnen deze problemen vaak niet alleen oplossen en hebben hierbij de ondersteuning nodig van professionele hulpverleners. De Sociale cel probeert samen met de burger op zoek te gaan naar een adequate oplossing. Dit gaat van het bieden van een luisterend oor tot het acteren van een klacht of het doorverwijzen naar de geschikte dienstverlening. Op de Sociale cel kan je, na politioneel onderzoek, terecht voor slachtofferbejegening en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten bij psychosociale problemen, ouderenmishandeling, jeugdzaken, problematische opvoedingssituaties of intrafamiliaal geweld. Spijbelen wordt eveneens in kaart gebracht. De dienst werkt onder het toeziend oog van de lokale recherche.”
Op termijn komt er nog een tweede persoon bij die de cel zal versterken.
In de video vertellen wnd zonechef Delphine Schelpe en inspecteur Ellen Wijnant in het kort het waarom van dergelijke sociale cel.