© Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem

Behandeling coronavirus in AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem geeft toelichting bij haar werkwijze met pati ënten die besmet zijn met het coronavirus COVID-19 en bij risicopati ënten of mensen die denken dat te zijn.

“Op basis van de aanbevelingen van de overheid werden in ons ziekenhuis procedures opgemaakt die worden toegepast bij het aanmelden van een pati ënt met een risicoprofiel”, legt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem uit. “In het verleden hebben wij ons op een gelijkaardige manier reeds voorbereid op andere coronavirussen,zoals het SARS en MERS-CoV. De voorbije dagen kregen wij reeds een aantal bezorgde telefoontjes van pati ënten en huisartsen. In eerste instantie is het belangrijk dat personen die zich ziek voelen en ongerust zijn eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Via een offici ële vragenlijst waar er gepeild wordt naar symptomen, blootstelling en reisinformatie zal de huisarts de eerste vaststellingen doen en indien nodig contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Pati ënten die zich toch op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis aanmelden, worden via een aparte flow opgevangen. Er zal dan een eerste onderzoek en staalafname gebeuren in een afgesloten screeningsruimte in de garage van onze spoedgevallendienst. Meestal zal de pati ënt de resultaten in thuisisolatie kunnen afwachten. Ook bij een positief resultaat kan men in thuisisolatie verblijven tot het virus uit het lichaam verdwenen is. Zwaar zieke pati ënten kunnen de eerste zorgen krijgen in aparte isolatiekamers, maar deze zullen snel overgebracht worden naar het UZ Antwerpen of UMC Sint-Pieter in Brussel. De FOD Volksgezondheid geeft dagelijks om 10 uur een update over nieuwe gevallen en verstrekt ook doorlopend informatie via de website  www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800 14689. Wij volgen alles op de voet en houden regelmatig een overleg bij nieuwe ontwikkelingen.”