Stad Zottegem zoekt deskundigen ruimtelijke ordening

De GECORO, de commissie die het stadsbestuur adviseert inzake ruimtelijke ordening, wordt in 2020 opnieuw samengesteld. Naast 9 vertegenwoordigers van een aantal organisaties, is de stad Zottegem op zoek naar 4 deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening om deze commissie te vervolledigen.

“Kandidaat-deskundigen dienen vanzelfsprekend voeling te hebben met wat in de gemeente op ruimtelijk vlak leeft en moeten enigszins vertrouwd te zijn met de hedendaagse ruimtelijke ordening”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Evert De Smet (N-VA). “We zoeken mensen die zich voldoende onafhankelijk kunnen opstellen en het algemeen belang kunnen laten primeren op private belangen. Het zich inwerken in ruimtelijke dossiers vergt vaak ook enige zelfstudie, waarvoor men voldoende tijd moet kunnen vrijmaken. Tijdens collectieve besprekingen moet men zich communicatief en luistervaardig kunnen opstellen zijn zonder vooringenomenheid te zijn. Leden wonen bij voorkeur in Zottegem, maar dit is geen vereiste. Hoogstens 2/3de van het totaal aantal leden van de commissie mag van hetzelfde geslacht zijn.

Praktisch

Geïnteresseerden die op basis van ervaring of diploma’s in de sector ruimtelijke ordening of verwante domeinen, in aanmerking denken te komen als deskundige, kunnen zich op basis van een schriftelijke motivering kandidaat stellen. Kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gustaaf Schockaertstraat 7 in 9620 Zottegem, vóór 27/03/2020.

Enkel kandidaturen met een duidelijke motivatie zullen in overweging genomen worden.