Neos Oosterzele organiseert

Neuropsycholoog Michael Portzky praat over 'Geheugen en vergeten'

Dankzij Neos Oosterzele kan je op donderdag 19 maart om 14 u in zaal De Rots in Scheldewindeke komen luisteren naar de intrigerende voordracht van Michael Portzky. Hij komt spreken over ‘Geheugen en vergeten’. Een absolute aanrader. (Reporter 17)

 Michael Portzky stelt zichzelf voor: ‘Zowel mijn jarenlange ervaring als neuropsycholoog, waarbij ik met mijn testen de werking van de hersenen controleer, als de brede ervaring met het geven van voordrachten omtrent dit onderwerp, heeft me geleerd dat er veel angst en misverstanden bestaan rondom de werking van het geheugen en misschien vooral rondom het zichzelf (of anderen) betrappen op vergeetachtigheden. Wanneer men dan nog eens snel een angstige link begint te leggen met bv. erfelijke, degeneratieve aandoeningen, is het hek helemaal van de dam… Zo ontstaat vaak angst, soms ook waar het niet nodig is …

Het is dan ook de bedoeling om binnen deze voordracht meer duidelijkheid te scheppen en hopelijk enkele misverstanden te kunnen wegwerken. Zo zal het bv. al belangrijk zijn om een realistische verwachting te hebben omtrent wat men van een ‘normaal’ geheugen mag verwachten. Tevens zal het belangrijk zijn om te weten dat niet elke vorm van vergeten even erg is en het niet aangewezen is om ‘alles op één hoopje te gooien’… hetgeen enkel maar de onduidelijkheid vergroot.

Binnen deze voordracht wordt dan ook stilgestaan bij vragen zoals: ‘Is elke vorm van vergeten gelijk?‘, ‘Wat kan een normaal geheugen?’ , ‘Vanaf wanneer is er een probleem?’,   ‘Wat is de invloed van de leeftijd?‘, ‘Wat valt er aan te doen?’, ‘Hoe kan het geheugen getest worden?’.   Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake veerkracht, het ‘palliatieve pallet’ en het boek ‘Veerkracht’.

Interesse?

Inschrijven kan door overschrijving van €8 (leden) of €10 (niet-leden) op het rekeningnummer BE13 2900 3121 6439 van Neos Oosterzele vóór 13 maart.                                                                                                                                                                     (Met vermelding van naam en ‘Voordracht M.Portzky’). Info: Dany De Loor   0497 48 92 08 / danielle.deloor@telenet.be.         Reporter 17