Archeologen en vrijwilligers ontdekken Romeinse bedrijvigheid in Ninove

In het kader van Week van de Vrijwilliger (28/2 — 08/03) bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele deze ochtend een bezoek aan een archeologische site in Ninove. “Op deze site Doorn Noord werkt de dienst archeologie van SOLVA met heel wat vrijwilligers. Het is onder andere dankzij hen dat we hier recent een Romeinse nederzetting blootlegden. Allerhande sporen geven de archeologen een inzicht in het dagelijkse leven van de toenmalige bewoners in de tweede eeuw na Christus”, vertelt minister Diependaele.

 De Stad Ninove wil op ‘Doorn Noord’ een nieuw, duurzaam regionaal bedrijventerrein bouwen. SOLVA, de intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen, kreeg van het stadsbestuur de kans om de geschiedenis van de plaats te onderzoeken.

Dat leverde heel wat nieuwe inzichten en verrassende resultaten op”, vertelt archeologe Arne Verbrugge. “Na eerdere vondsten van prehistorische grafheuvels en zeventiende en achttiende-eeuwse militaire kampen, gaan nu de Romeinen met de aandacht lopen.Het is de eerste keer in de regio dat we sporen van Romeinse ijzerproductie aantreffen. Ze maakten op deze plaats ijzer uit ertsen dat ze later konden gebruiken voor het vervaardigen van werktuigen.

Archeologen en vrijwilligers leggen hier de ongekende Romeinse nederzetting verder bloot. Deze nederzetting was bewoond in de late eerste en tweede eeuw na Christus. Allerhande sporen geven de archeologen een inzicht in het dagelijkse leven van de bewoners. Daarnaast blijkt dat zij ook reeds heel wat bedrijvigheid ontplooiden. Verder interdisciplinair onderzoek zal trachten te achterhalen wat de omvang van de ijzerproductie is en of dit voor lokaal of regionaal gebruik bedoeld was.

Vrijwilligerswerk

Bij de opgravingen krijgen de archeologen van SOLVA de hulp van talrijke vrijwilligers. Deze assisteren de archeologen bij het minutieus blootleggen van vondsten, metaaldetectie, historisch onderzoek en bij de verwerking van de vondsten. Voor Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele is de ‘Week van de Vrijwilliger’ de ideale gelegenheid om hun inzet in de kijker te zetten. De minister stak zelf ook een handje toe en ging als vrijwilliger aan de slag op de site in Ninove.

Copyright Matthias Diependaele

Minister Matthias Diependaele: “Minister Matthias Diependaele: “Vrijwilligerswerk binnen archeologieonderzoek is heel belangrijk om het draagvlak te vergroten. De vrijwilligers zijn niet alleen van grote waarde voor de expertise en terreinkennis waarover ze vaak beschikken, maar met hun enthousiasme zijn ze ook de beste ambassadeurs voor onroerend erfgoed. Uit ons recent draagvlakonderzoek blijkt dat 4% van de Vlamingen zich inzetten als vrijwilliger voor het in stand houden van onroerend erfgoed. De helft van de vrijwilligers doet dit 1 keer per jaar, een vierde zet zich meermaals per maand in. Ik wil hen dan ook van harte bedanken voor hun inzet en gedrevenheid.”

Getuigenissen van vrijwilligers

 Hubert Timmerman (Heemkundige Kring Denderland), al verschillende jaren een trouwe vrijwilliger bij SOLVA: “Samen met Romain en Johnny ben ik wekelijks een dag vrijwilliger op de site. Het werk is heel gevarieerd. We onderzoeken zeefstalen of puzzelen aardewerk. De archeologen appreci ëren ons werk, want vaak hebben ze hier zelf weinig tijd voor.”

Remco Klein komt elke week speciaal uit Nederland om te helpen met de opgraving:“Mijn taak is het opgraven van afvalkuilen van de Romeinse metaalbewerkers. Het is zeer tof om als eerste een object vast te houden dat 2000 jaar begraven heeft gelegen.”