De Melse Werkgroep Broederlijk Delen nodigt gasten uit, uit het Zuiden

Marcela Cabrera een mensenrechten activiste

De Melse Werkgroep Broederlijk Delen heeft de gewoonte om tijdens campagnes gasten uit het Zuiden uit te nodigen om te komen vertellen over hun leven en werk. De gasten worden eerst verwelkomd in Brussel, op de hoofdzetel van Broederlijk Delen. Daar volgen ze een ‘nationaal’ programma. Daarna zijn ze te gast in scholen en lokale groepen. Ze logeren bij een gastgezin en beleven een lokaal programma dat is opgemaakt door de lokale groep. Dat programma biedt een evenwicht tussen ‘kennismaken met het leven in Vlaanderen’ en ‘vertellen over het leven ginder’. Na het lokale verblijf volgt er nog een uitwisselingsforum met jongeren van hier.​

Marcela Cabrera een mensenrechten activiste,   is een antropologe die actief is bij het “netwerk voor Leven en Mensenrechten van Cauca”   (Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca)

Cauca is een departement in het zuidwesten van Colombia aan de Grote Oceaan. De hoofdstad van het departement is de historische stad Popayán. Het departement is vernoemd naar de rivier de Cauca.

Sinds de ontwapening van de Farc, die in juni 2017 werd voltooid, worden Cauca en verschillende andere regio’s in Colombia in toenemende mate geconfronteerd met gewelddadige gewapende groeperingen. Die willen de controle verwerven over de vroegere bolwerken van de voormalige guerrillabeweging.  De inheemse bevolking klaagt al langer aan dat de autoriteiten onvoldoende inspanningen leveren om een einde te maken aan het geweld jegens inheemse inwoners.

Samen met gemeenschappen van Cauva komen de netwerken op voor de verdediging van de mensenrechten van de inheemse bevolking en ondersteunen zij het leiderschap van de boerenvrouwen.

 

Het lokale programma in Melle is in samenwerking met Amnesty, GROS Melle, fairtrade trekkersgroep, welzijnsschakel, werkgroep één wereld.

6 maart : 10u is er Koffiestop en Oxfam wereldwinkel op de markt

20u in de bib van Melle Hoofdactiviteit is Marcela die haar verhaal vertelt. ism amnesty.   Avond draait vooral rond mensenrechten

7 maart bezoek Doel: thematiek van grond voor mensen of voor Haven van Antwerpen… vergelijking Colombia…

8 maart: solidariteitsmaal om 11u St Vincentiusschool Wezenstraat: er wordt verwacht dat ze kort en heel gericht iets van haar en organisatie vertelt, zodat mensen weten waarvoor ze geven en daar aan het eten zijn

9 maart: 14u30 bezoek WZC Kanunnik Triest Kloosterstraat: bekijken hoe we omgaan met ouderen, welke voorzieningen we hebben, gebruiken, hoe sociale zekerheid in elkaar zit etc gesprekken met bewoners en vrijwilligersploegen daar

Om 17u Brouwerij Huyghe… bier van Belgi ë. Maken ook zoveel mogelijk gebruik van ecologische systemen en sociale tewerkstelling.

10 maart: om 10u offici ële ontvangst op gemeentehuis: er wordt verwacht dat ze daar ook haar verhaal kort vertelt   en zo zetten we BD en ontwikkelingssamenwerking op de kaart in de gemeente

Om 14 u bezoek aan Toontje in de J. Van Houttestraat Gentbrugge   organisatie die werkt rond armoede in Belgi ë + uitleg Welzijnsschakels

Om 19u Kookles: Marcela zal haar verhaal verschillende keren losjes moeten brengen aan mensen die samen komen om wat te koken. Zij krijgen terwijl ze groenten snijden bezoek van Marcela aan hun tafel, van een bioboer en van een inleefreizigster van deze zomer. Bedoeling is op een ontspannen en leuke manier samen over Colombia en delen etc te praten

11 maart: om 14u bezoek aan ILVO meer in teken van landbouw, bio en ook onderzoekcentra

12 maart: om 10u bezoek St Fransicus contact met leerlingen middelbaar onderwijs.

Om 16u30 contact en open les met Colombiaanse prof die hier lesgeeft en werkt rond mensenrechten ( Prof. Dr. Clara Burbano Herrera). Volderstraat 3

 

Jullie zijn van harte welkom op de activiteiten, die steeds zullen vertaald worden door tolken. Is