26.000 nieuwe bomen in Zottegem: “Voor elke inwoner één”

Stad Zottegem besliste op 2 maart 2020 om het Bomencharter te ondertekenen. De steden, gemeenten en organisaties die het Bomencharter ondertekenen, streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau met betrekking tot het thema ‘planten van bomen’.

Schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V): “Door het ondertekenen van het bomencharter tonen we ons engagement als lokaal bestuur om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten. Concreet streven we ernaar om tegen eind 2024 maar liefst 26.000 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad, voor elke inwoner een extra boom.”

“Dat gebeurt door onze stadsdiensten, particulieren maar ook door onder meer het Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpunt dat een partner is van Stad Zottegem. Daarmee zorgen we voor meer groen en zuurstof in Zottegem en dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar inwoners.”

Samen tegen klimaatopwarming

De actie past ook binnen het klimaatbeleid van de stad Zottegem. “Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Bovendien zorgen bomen voor zuivere lucht, bieden ze bescherming tegen hitte en vormen ze een goede buffer tegen lawaai. Met extra groen streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO2 op het Zottegemse grondgebied.”

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V): “We proberen onze inwoners al van jongs af aan bewust te maken van het belang van natuur in het algemeen, en bomen in het bijzonder. Zo organiseert de Gezinsbond jaarlijks een plantactie voor een geboortebos. Daar komen telkens heel wat jonge gezinnen op af waarvan de kinderen zelf een stukje natuur kunnen realiseren. De kinderen die nu geboren worden, zijn onze toekomst. We willen voor hen dan ook een groene omgeving garanderen.”