Gemeente Oosterzele gaat in op voorstel van Filip Michiels (Open Vld plus)

om app “My Benefits” in de toekomst te gebruiken

“Wie recht heeft op sociale voordelen moet daar ook op kunnen rekenen. We zien dat sociale maatregelen nog te weinig tot bij de meest kwetsbare groepen geraakt. Dit komt vooral omdat dit gepaard gaat met heel wat administratie, attesten aanvragen, … en dus een drempel vormt voor mogelijke begunstigden,” stelt Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels. (Reporter 17, foto Danny De Lobelle)

Ministers De Block en De Backer hebben daarom de app “MyBenefits” gelanceerd waarbij je zo’n attest digitaal kan tonen. De toepassing wordt elke dag gemiddeld 150 keer gebruikt. Op 1 jaar tijd staat het totaal op 55.000 en werden zo al 24.220 digitale attesten gegenereerd. Dit heeft heel wat tijd bespaard want het was het niet nodig om het aanschuiven aan een overheidsloket.

Bijvoorbeeld bedrijven (voor gas, elektriciteit, water, openbaar vervoer, …) én ook diverse sociale maatregelen bij gemeentebesturen en het aantal burgers dat er mee geholpen worden. Het zou een enorme steun zijn voor potenti ële gebruikers dat ook Oosterzelenaren sneller hun weg vinden naar die systemen. Het zou goed zijn dat ook de mogelijke voordelen in Oosterzele geharmoniseerd worden op de diensten van KSZ. Voorbeeld: de gemeente Oosterzele geeft kortingssysteem op restafval voor gezinnen met kinderen tot 2 jaar en voor personen met incontinentie of stomapati ënten Open Vld plus stelt dan vb. voor om de regeling dit kortingssysteem uit te breiden naar ouderen die recht hebben op een inkomensgarantie (IGO statuut). Daarnaast vragen we om het systeem van sociale voordelen binnen de afvalintercommunale te bespreken zodat op het werkingsgebied deze sociale maatregelen worden geharmoniseerd. Dit heeft het voordeel van duidelijkheid naar de burger toe. De sociale diensten zouden hier een voortrekkersrol kunnen vervullen.

Open Vld plus stelde daarom eind januari voor dat het gemeentebestuur van Oosterzele gebruik zou maken van deze nieuwe diensten van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Michiels antwoordde het schepencollege deze week.“Het college ondersteunt de visie dat wie recht heeft op sociale voordelen daar ook moet kunnen op rekenen…. Het college gaat principieel akkoord om gebruik te maken van deze tool zodat burgers met een minimum aan administratieve last recht krijgen op de voordelen die verbonden zijn aan hun statuut.

Filip Michiels is tevreden met deze toezegging. “Dit betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor burgers die recht hebben op sociale voordelen, omdat zo overbodige drempels worden weggewerkt om steun te vragen én te krijgen.” Info: Filip Michiels, 0498 / 50 01 04, www.filipmichiels.be. Reporter 17