Maatregelen COVID-19 virus stad Zottegem

Extra maatregelen ter preventie

In de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus treffen de federale en Vlaamse overheid tal van maatregelen.

Tijdens het extra schepencollege eerder deze avond werden al deze maatregelen in kaart gebracht en werden er een aantal knopen doorgehakt.

Met het oog op het beschermen van de inwoners, werd bij burgemeestersbesluit beslist dat:

– Alle evenementen, activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door de stad, OCMW of Autonoom Gemeentebedrijf worden geannuleerd of uitgesteld.

– Alle evenementen, activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door derden in stedelijke infrastructuur, OCMW of Autonoom Gemeentebedrijf worden geannuleerd of uitgesteld.

– De burgemeester zal alle private evenementen, bijeenkomsten en activiteiten op grondgebied van Zottegem evalueren aan de hand van een aantal vuistregels vooropgesteld door de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Daarbovenop werd besloten om volgende stedelijke infrastructuren te sluiten voor publiek:

– de Openbare Bibliotheek (Kasteel van Egmont 1)

– de Academie voor Muziek, Woord en Dans (Firmin Bogaertstraat 12)

– de Academie voor Beeldende Kunsten (Trapstraat 45)

– het Jeugdhuis De Muze (Beislovenstraat 4)

– het CC Zoetegem (Hospitaalstraat 18)

– Feestzaal Bevegemse Vijvers (Bevegemse Vijvers 1)

– Fuifzaal (Bevegemse Vijvers 1)

– De Stedelijke Ontmoetingscentra (Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen, Godveerdegem, Sint-MariaOudenhove, Leeuwergem, Grotenberge, Oombergen, ’t Hemelrijk, cafetaria Erwetegem en chalet en kantine sportstadion)

– Sportzaal Helios (Kazernstraat)

– Sportzaal Erwetegem (Smissenhoek 109)

– Sportzaal (Bevegemse Vijvers 1)

– Zwembad (Bevegemse Vijvers 1)

– ZIBOtheek (Kloosterstraat 40)

– Twinkeltje (Kloosterstraat 40)

– het Lokaal Dienstencentrum (Deinsbekestraat 23)

– het Dagverzorgingscentrum Egmont (Deinsbekestraat 23)

Door de sluiting van deze infrastructuren worden alle bijhorende activiteiten zoals culturele voorstellingen, sportkampen, grabbelpassen, tentoonstellingen geannuleerd of uitgesteld. Voor de Woonzorgcentra en Dagverzorgingscentra gelden de maatregelen opgelegd door de Vlaamse Overheid. Gedurende deze tijdelijke sluiting wordt enkel bezoek door geregistreerde mantelzorgers toegestaan. De normale dienstverlening (burgerzaken & sociale dienst), het stedelijk onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang (ZIBO) blijft tot nader order open in gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf heden tot en met 19 april. Gelieve er rekening mee te houden dat deze ten alle tijden verlengd of uitgebreid kunnen worden.

We benadrukken dat het gaat om preventieve maatregelen. Er is geen reden tot paniek. Het stadsbestuur doet beroep op de inwoners en hun gezonde burgerzin om iedereen in de maatschappij zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast blijven ze oproepen om de gebruikelijke hygi ënemaatregelen strikt na te leven.