Coronavirus-maatregelen in Oosterzele: dit moet je weten

Vrijdag 13 maart kwam het college van burgemeester en schepenen samen om de maatregelen die opgelegd worden door de veiligheidscel verder te concretiseren voor Oosterzele. Dit gebeurde na overleg met Politiezone Regio Rhode & Schelde.  

 • Alle evenementen of activiteiten in groep op het grondgebied worden verboden, zowel indoor als outdoor.
 • De bibliotheek, sporthal, De Kluize worden gesloten voor publiek.
 • Het jeugdhuis wordt gesloten.
 • De basisdienstverlening voor onze bevolking in de gemeentelijke gebouwen blijft behouden. Neem wel zo veel mogelijk contact op via telefoon of mail in plaats van langs te komen.

Indien je wenst te overleggen over de verplaatsing van je evenement naar een andere datum, dan kan je steeds contact met opnemen met de dienst cultuur via reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30. In het geval er geen nieuwe datum kan worden gevonden, zal — op basis van de situatie van overmacht – het derde betalerssysteem worden toegepast en engageerde het gemeentebestuur zich om de kosten voor de (geannuleerde) huur van de infrastructuur op zich te nemen.

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygi ënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygi ëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen ?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygi ëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand