COVID-19 bereikt ook Geraardsbergen.

Twee pati ënten in het ASZ gehospitaliseerd.


Geraardsbergen/Aalst. Er zijn twee positieve Covid-19-pati ënten gehospitaliseerd bij het A.S.Z., één op de cohortafdeling van A.S.Z. Geraardsbergen en één op de cohortafdeling van A.S.Z. Aalst.

Het  A.S.Z. ziekenhuis  heeft alles in gereedheid gebracht om (mogelijk) besmette pati ënten, afgezonderd van andere pati ënten te hospitaliseren  op een cohortafdeling.  Deze cohortafdelingen op de campussen Aalst en Geraardsbergen zijn bedoeld voor alle pati ënten die aan de gevalsdefinitie voor corona voldoen en die een ziekenhuisopname vereisen. Zij kunnen omwille van hun gezondheidstoestand niet thuis in isolatie  verblijven.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden alle pati ënten op deze cohortafdelingen verpleegd in een strikte druppel-contactisolatie en is op die verpleegeenheid geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van pati ënten. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette pati ënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

Op de Spoedgevallendienst worden pati ënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere pati ënten. Ze krijgen bij aankomst een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald.

Naast bovengenoemde gevallen, zijn er op de Spoedafdeling van A.S.Z. Geraardsbergen ondertussen twee positieve Covid-19-screenings afgenomen. Deze personen zijn meteen in thuisisolatie geplaatst. Daarnaast hebben we 9 stalen die positief bevonden zijn die via een huisarts binnengekomen zijn van mensen in thuisisolatie. Conform de geldende afspraken werd ook een staal van de betrokken pati ënten ter confirmatie naar UZ Leuven gestuurd.  De betrokken pati ënten en hun huisartsen werden meteen geïnformeerd, zodat een gepaste opvolging is verzekerd.

Het  A.S.Z. ziekenhuis  erkent het belang om de situatie alert op te volgen, zonder evenwel onnodige paniek te cre ëren. Daarom volgen wij de richtlijn van de overheid om pas te communiceren over bevestigd-positieve pati ënten nadat de bevoegde overheid dit in haar dagelijks persbericht op  www.info-coronavirus.be heeft  gedaan.