Prachtig initiatief! Radio Star zendt eucharistieviering uit op zondagochtend

Op initiatief van Radio Star én de Heilige Livinus parochie zond Radio Star de eucharistieviering uit op zondagochtend!

In deze moeilijke tijden waarin het ‘coronavirus’ de wereld in de ban houdt, moeten we niet alleen denken aan het welzijn van onszelf maar ook aan dat van anderen. Vandaar dat ook de parochie maatregelen moet nemen. Pastoor Herbert Vandersmissen licht toe: “Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat onze gemeenschap grotendeels bestaat uit oudere mensen en dat net zij zeer kwetsbaar zijn voor dit virus. Gezien de recente ontwikkelingen en oproepen om voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, ben ik dan ook genoodzaakt een aantal parochiale bijeenkomsten te schrappen.

Vandaag namen ook de bisschoppen een standpunt in, met zorg en aandacht voor het algemeen welzijn: “Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

Concrete maatregelen

Voor onze Livinusparochie (Herzele en Sint-Lievens-Houtem) brengt dit met zich mee

  • dat zowel de weekdagvieringen als de weekendvieringen tot 3 april niet zullen plaatsvinden;
  • ook het sober maal op woensdagmiddag wordt geannuleerd;
  • de vastenzondag (29/03), het Taiz égebed (20/03) en de vesperdienst (03/04) worden eveneens geannuleerd.

Zorgzaam omgaan met de naaste en onszelf is het uitgangspunt en daarom wordt dit standpunt ingenomen. “Ik reken niet alleen op uw begrip maar ook op uw gebed voor allen die door deze maatregelen getroffen want geïsoleerd worden, alsook voor alleen die door het coronavirus besmet zijn. Laten we ons in gebed en solidaire zorg en aandacht verbonden weten”, aldus priester Herbert.

Toch mis op Radio Star

De medewerkers van Radio Star, Helemaal Herzele en de parochieploeg slaan de handen in mekaar om toch een eucharistieviering uit te zenden zoals gebruikelijk op zondagochtend. Deze mis zal achter gesloten deuren opgenomen worden. Tevens wordt de mis opgenomen en zullen de beelden gedeeld worden via de website van Radio Star: www.radiostar.be/Misvieringen.

 

Dank u wel Radio Star en de Heilige Livinusparochie voor dit lovenswaardig initiatief!!