Oosterzele wil zich profileren als fietsgemeente

Schepen Christ Meuleman: ‘We gaan versneld inzetten op het aanleggen van fietsinfrastructuur’

‘Oosterzele wil zijn rol opnemen als fietsgemeente, een gemeente waar het aangenaam, comfortabel en veilig is om te fietsen. We willen versneld inzetten op het aanleggen van fietsinfrastructuur’, klinkt het ambitieus en vastberaden bij   schepen Christ Meuleman. De plannen voor een fietsnetwerk met een hoge kwaliteitsnorm zijn niet min, er werd een heus ambitieus actieplan opgesteld voor 2020 — 2030. Christ Meuleman blijft zich inzetten voor de gemeente, die hij een warm hart toedraagt. Hij wil zijn gigantische droom waar maken. Hij zit nog boordevol plannen. ‘Er gebeuren in Oosterzele al tal van verplaatsingen met de fiets, maar ik hoop dat dat aantal in de toekomst alleen maar zal toenemen’, rekent schepen Meuleman. En je merkt dat Oosterzelenaars de inspanningen om de gemeente veiliger, leefbaarder en mooier te maken appreci ëren. Er zit dynamiek in het Oosterzeelse fietsbeleid, de gemeente werkt aan een beleid dat loopt over een periode van tien jaar. Tijd voor acties.   ‘We zijn er ons van bewust dat we heel veel krachtinspanningen gaan moeten leveren’, weet Christ Meuleman, die dit jaar 25 jaar schepen is en die ook zijn droom — een fietssnelweg tussen Zottegem en Gent –   jaar na jaar meer werkelijkheid ziet worden. (Reporter 17)
De geplande acties in de komende tien jaar: verdere aanleg fietssnelweg F417 tussen de dorpskernen van Balegem en Scheldewindeke, aanleg fietspad Yshoute vanaf de Molenstraat tot aan de gewestweg N42, aanleg fietspad Geraardsbergsesteenweg vanaf Keiberg tot kruispunt Meerstraat — Oude Wettersesteenweg, modernisering van het bestaande fietspad Molenstraat, aanleg fietssuggestiestroken N415 — Stationsstraat, Marktplein, Pelgrim, Dorp, Keiberg, Houtemstraat, aanleg fietssuggestiestroken driehoek dorp Oosterzele: Dorp, Voordries, Achterdries, aanleg fietssuggestiestroken Houte, invoeren en aanleg van fietsstraat Houte, Poststraat, Sint — Martensdries, invoeren en aanleg fietsstraat Oude Heirbaan, doortrekking fietspad Houtemstraat vanaf de Boekhoutstraat tot aan de gemeentegrens met Sint — Lievens — Houtem (gelijklopend met realisatie Aquafinwerken), aanleg fietspad Yshoute vanaf de gewestweg N42 tot aan de gemeentegrens met Sint — Lievens — Houtem (gelijklopend met realisatie Aquafinwerken).
‘We engageren ons om die nieuwe infrastructuur met hoge kwaliteit aan te leggen, de keuze voor asfalt, voldoende ‘wegbreedte’ en voorrangsregeling voor fietsers zijn hier belangrijke aandachtspunten’, vervolgt schepen Christ Meuleman. ‘Naast het aanbieden van comfort is veiligheid een cruciale norm. Er zullen hiervoor acties ondernomen worden.
Fietsparkeervoorzieningen
De ambitie om het aantal fietsverplaatsingen te doen stijgen brengt ook de vraag naar bijkomende fietsparkeervoorzieningen met zich mee. Fietsers willen hun fiets op een veilige en kwalitatieve manier stallen. Stallingen die niet vlot bereikbaar zijn of niet het nodige comfort aanbieden zullen minder of niet gebruikt worden. Los gestalde fietsen zijn niet enkel diefstalgevoelig, ze zorgen voor hinder voor voetgangers en nodigen uit tot vandalisme. ‘We voorzien volgende acties: de fietsenstallingen zijn aangepast aan de hedendaagse noden, alle types zijn ‘stalbaar’, aan attractiepolen wordt steeds voorzien in voldoende stalmogelijkheden, de aangeboden fietsstallingen zijn veilig, naast sociale controle wordt samengewerkt met de lokale politie in een actieplan om fietsendiefstallen te voorkomen. Sensibilisatie, handhaving, camerabewaking, fietsregistratie vormen samen een pakket. Er wordt met de NMBS en de politie gewerkt aan handhaving gericht op weesfietsen en fietswrakken. Er wordt een icoonproject opgezet om autoparkeerplaatsen te vervangen door fietsparkeerplaatsen. Dit kan gebeuren op een strategische plaats waar de fietsparkeerplaatsen zeker zullen gebruikt worden. In de gemeentelijke bouwverordening wordt een luik fiets-parkeren toegevoegd. Bij de bouw van meergezinswoningen en appartementen wordt een minimum aantal fietsparkeerplaatsen opgelegd. Aan elke NMBS- stopplaats is voldoende overdekte fietsparkeerruimte. Samen met De Lijn wordt een potentieonderzoek uitgevoerd voor het plaatsen van fietsstallingen aan de haltes.    
Combimobiliteit
Om de gemeentelijke verkeersstromen te verduurzamen wil Oosterzele inzetten op combimobiliteit en comfortabele en kwaliteitsvolle ‘mobipunten’ inrichten. De NMBS — stopplaats Scheldewindeke is de best uitgeruste. Volgende functies worden aangeboden: auto- en fietsdelen, elektrische oplaadpunten, lockers, voorzieningen voor buitenmaatse fietsen, beveiliging, bewaking. In Mobipunt Oosterzele zullen er niet hetzelfde aantal fietsstallingen aanwezig zijn. De keuze voor een locatie in de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis wordt naast de aanwezige gemeentelijke diensten aangevuld door bushaltes bediend door de twee vaste buslijnen 20 en 49. Bij de vier resterende stopplaatsen NMBS is er een aanbod van voldoende en comfortabele fietsenstalling waar de buitenmaatse fietsen niet vergeten worden. Een aantal lockers worden ter beschikking gesteld. Aan de haltes van De Lijn moeten fietsen gestald kunnen worden.
In het kader van de geplande herinrichtingwerken van de N42 wordt een nieuwe carpoolparking aangelegd ter hoogte van het knooppunt van de Gijzenzelestraat. De Gemeente vraagt deze parking in te richten als mobipunt. Er wordt een halte van De Lijn voorzien. ‘De infrastructuur dient van bij de start aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. Door onderhoudswerken moeten de fietspaden, stallingen, verkeerssignalisatie,…hun hoge standaard behouden. We promoten fietsgebruik in de gemeente, de infrastructuur wordt gebruiksvriendelijk gemaakt. We ondernemen volgende acties: de fietsvergoeding voor woon- werkverkeer wordt verhoogd naar 0,24 euro/km, de gemeentelijke werkplekken beschikken over een kwalitatieve en veilige fietsenstalling, leidinggevenden geven het goede voorbeeld, door in te schrijven op het fietsendeelsysteem zijn fietsen beschikbaar voor korte werk gerelateerde verplaatsingen, fietsaccessoires (laptoptassen, regenkledij,..) worden aangeboden aan fietsende werkgevers, en we voorzien samenwerking met lokale fietshandelaars voor onderhoud en herstel’, vervolgt schepen Christ Meuleman. Door de aankoop van een specifiek fiets-telsysteem kunnen de tellingen intensiever uitgevoerd worden. Fietsparkeer metingen moeten voldoende aandacht krijgen. Door het uitvoeren van parkeer metingen op regelmatige basis kan capaciteitsgebrek tijdig vastgesteld worden. In dezelfde beweging worden de stallingen ook aan een visuele controle onderworpen.
Handhaving en preventie
Naast het politionele luik rond handhaving kan ook de gemeente zijn duit in het zakje doen. Door het organiseren van informatiecampagnes rond fietsgebruik wordt gewezen op de mogelijke gevaren voor fietsers. Door maatschappelijk draagvlak te cre ëren wordt een fietscultuur in de gemeente opgebouwd. De fiets wordt het eerste verplaatsingsmiddel, gemotoriseerd vervoer wordt het alternatief. Door intern en extern doelgericht te communiceren wordt het fietsbeleid telkens opnieuw in de kijker geplaatst. Men gaat hiervoor doelgerichte communicatiecampagnes opzetten. Verschillende doelgroepen worden hiermee bereikt: woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer, recreatief en sportief, het plaatsen van fietsbewegwijzering naar gemeentelijke attractiepolen. Naast het bewegwijzeren van de bovenlokale fietsroutes worden ook lokale fietswegen opgenomen in het plan, blijvend communiceren rond de genomen initiatieven, acties en aanwezige infrastructuur, betrekken van verschillende doelgroepen: senioren, kinderen, ouders en grootouders.
Het ambitieus plan werd opgesteld aan de hand van targets en doelstellingen: een toekomstvisie van Oosterzele als fietsgemeente. Om het fietsbeleid in Oosterzele te blijven stimuleren wordt ingezet op twee pijlers: veiligheid én aantrekkingskracht. Het toekomstplan realiseren zal een pak euro’s kosten. Veel geld. Al deze actiepunten op korte termijn realiseren kan niet, het engagement reikt aan de komende tien jaar.   Reporter 17