Oosterzele presenteert meerjarenplan 2020 – 2025

Totale investeringsuitgaven: 9 miljoen 218.991 euro

Schepen communicatie Elsy De Wilde heeft in GC De KLuize (inwoners Oosterzele, Scheldewindeke, Gijzenzele, Landskouter en Moortsele) en in De Kring (inwoners Balegem) het meerjarenplan 2020 — 2025 van de gemeente voorgesteld. Wie interesse had in het meerjarenplan 2020 — 2025 kreeg een schat aan informatie. Conclusie: Oosterzele is in volle ontwikkeling en de gemeente zal in de komende vijf jaar nog grondig veranderen. Sommige projecten zijn in realisatie, andere staan in de startblokken, nog andere zitten de in conceptfase. Ze zullen Oosterzele een nieuwe look geven. (Reporter 17, foto Danny De Lobelle).
Het beleidsprogramma van Oosterzele telt acht speerpunten: veilig, effici ënt, ondernemend, leefbaar, landelijk, sociaal, sportief en participerend Oosterzele. De speerpunten vertalen zich onder andere in diverse actieplannen. Ze maken deel uit van het meerjarenplan 2020 — 2025. Het meerjarenplan en de diverse acties werden met veel overtuiging toegelicht door schepen communicatie Elsy De Wilde.
Tijdens de drie infomomenten grepen inwoners de kans om vragen te stellen.
Vooral in Balegem kwamen veel vragen rond de fietsinfrastructuur. Je kreeg uitleg over dienstverlening, investeringen, camerabeleid, sportbeleid, vrijwilligerswerk, fietssnelweg, fietspaden, Huis van het Kind, handelsplan, klimaat-en duurzaamheidsbeleid. De gemeente zet in op een effici ënt, transparant en modern bestuur, gezonde financi ën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening, een landelijke, duurzame, veilige, actieve, dynamische, warme en zorgzame gemeente. Het landelijke moet absoluut behouden blijven. De gemeente zet ook in op een sterk fietsbeleid (mobiliteitsplan, fietsplan, uitbouw fietssnelweg, stimuleren fietsgebruik, laadpalen, fietsaccommodatie).
Het financi ële plaatje:   voor de periode 2020 — 2025 bedragen de totale investeringsuitgaven: 9.218.991 euro. Per beleidsdomein: infrastructuur en mobiliteit 4.624.500 euro, woon — en Leefomgeving: 2.507.497 euro, algemeen bestuur: 1.512.494 euro, Onderwijs en zorg: 329.500 euro, vrije tijd: 140.000 euro, algemene financiering: 50.000 euro, sociale dienstverlening: 40.000 euro en extramurale dienstverlening: 15.000 euro. Eindtotaal per jaar: 1.828.512 (2020), 1.807.648 (2021), 1.842.064 (2022), 1.306.977 (2023), 890.083 (2024), 1.543.707 (2025).
De financi ële schulden op 31/12 per inwoner: 1.387 (2020), 1.282 (2021), 1.174 (2022), 1.064 (2023), 957 (2024) en 851 (2025). Eind 2018 was de schuld per inwoner 1.634 euro.
Mooi om weten is de autofinancieringsmarge, dat is wat er overblijft na de exploitatiekosten (lonen, aankopen, rente op leningen,…), de exploitatieontvangsten (belastingen, werkingssubsidies, financi ële opbrengsten,…), terugbetaling kapitaal van uitgegeven leningen. De autofinancieringsmarge geeft dus de beleidsruimte weer. Deze aanzienlijke bedragen kunnen gebruikt worden voor investeringen of extra leningen,…De marge voor gemeente & OCMW en AGB De Kluize in 2020 bedraagt 1.064.198, 2021: 957.388, 2022: 976./974, 2023: 984.164, 2024: 923.361, 2025: 889.080.     Reporter 17