Aangepaste werking stadsdiensten  

De Zottegemse stadsdienst Burgerzaken en het Sociaal Huis werken in de strijd tegen het coronavirus al enige tijd volgens eens aangepaste regeling. Ook voor andere stadsdiensten treden er wijzigingen op. Hieronder een overzicht.  

Dienst Inname openbare weg  

De dienst “inname openbare weg” is tijdelijk fysiek gesloten. Aanvragen voor parkeerverboden en vergunningen kunnen enkel aangevraagd worden:  

– Telefonisch tijdens weekdagen van 9 tot 11.30 uur via het nummer 09 364 65 28 – Via e-mail naar dirk.piro@zottegem.be  

Dienst Burgerzaken  

Veel attesten, formulieren en documenten zijn verkrijgbaar via het elektronisch loket en kan je veilig van thuis uit opvragen. Hier wordt nog een extra dienst aan toegevoegd: vanaf heden kan je via het e-loket ook een adreswijziging doorvoeren. Let op, voor adreswijzigingen naar het buitenland dien je wel nog langs de dienst Burgerzaken te komen.  

Voor noodzakelijke zaken kan je nog steeds een afspraak maken één van onze medewerkers. Dit kan telefonisch op de nummers 09 364 65 35 of 09 364 64 69 tijdens de openingsuren.  

Dienst omgeving: termijnverleningen omgevingsvergunning  

De Vlaamse regering heeft ten gevolge van de coronacrisis op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.  

Kort samengevat:  

– de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april  

2020; – nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020; – de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar  

90 dagen); – de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen  

naar 165 of 180 dagen); – de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen; – de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30  

naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).  

Aanvullende informatie en updates kan u ten alle tijden terugvinden via de stedelijke website www.zottegem.be/corona.