COVID-19 besmetting in WZC Sint-Anna

Op donderdag 2 april was er een overleg naar aanleiding van de COVID-19 besmetting in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert.

Bij dit overleg, in samenwerking met Dr. Hamami van agentschap Zorg en Gezondheid en Dr. Goossens, wordt er verondersteld dat het covid-19 virus dermate is binnengedrongen, dat naar alle waarschijnlijkheid een hoge graad van besmetting mogelijk is. De nodige maatregelen voor het verzorgend personeel en de bewoners worden verder strikt opgevolgd.

Lokaal bestuur Haaltert, de directie, de provincie en artsen volgen de situatie elke dag op.

Het  medisch beschermmateriaal  voor het verplegend en verzorgend personeel zijn nog in voldoende mate aanwezig, maar gezien de schaarste op de markt van deze materialen (beschermschorten, mondmaskers, handschoenen), mogen er steeds  binnengebracht worden  in WZC Sint-Anna. Waarvoor alvast dank.
Lokaal bestuur Haaltert onderzoekt mee hoe dit verder snel en effici ënt kan verkregen worden.

Ook  zoekt  het WZC  vrijwillige verpleegkundigen  tot bijstand en  poetspersoneel  voor de gangen. Het nodige materiaal, kledij kan ter beschikking gesteld worden. Er wordt nog een oproep gelanceerd via de gemeentelijke infokanalen.

We geven  een pluim  aan het voltallig verzorgend, ondersteunend personeel en de directie voor de geleverde inspanningen tot op vandaag en wensen jullie veel moed voor morgen en de volgende moeilijke periode.

Sterkte  aan iedereen ook aan de familie van onze bewoners.