“Geraardsbergen moet dringend een versnelling hoger schakelen.”

sp.a Geraardsbergen vraagt een spoedvergadering om ook een sociale crisis te vermijden


Geraardsbergen. Uit verschillende steden en gemeenten kwamen er reeds signalen dat mensen met een bescheiden inkomen steeds meer in de moeilijkheden komen. Steeds meer flexi-jobbers, interim-arbeiders en mensen die plots technisch werkloos zijn moeten bij het OCMW aankloppen om de eindjes aan elkaar te knopen. “Deze mensen worden dus 2 keer getroffen door de crisis” zegt OCMW-raadslid Emma Van der Maelen. De stad Geraardsbergen moet een versnelling hoger schakelen.

Ook extra middelen voor de doorsneeburger
Het zou ons verwonderen dat Geraardsbergen, die al alarmerende armoedesignalen heeft, hier een uitzondering op vormt” geeft Emma Van der Maelen mee. De stad Geraardsbergen kondigde reeds aan dat men middelen zou uittrekken om de handelaars bij te staan. sp.a Geraardsbergen kan die actie alleen maar ondersteunen. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze Geraardsbergse handelaars failliet zouden gaan omwille van deze crisis. “Maar hetzelfde principe gaat ook op voor de doorsnee burgers” vult Emma Van der Maelen aan. “Bij de handelaars of bedrijven werken ook mensen die plots hun inkomen terug zien vallen of plots geen werk meer via interim kunnen krijgen” verduidelijkt Van der Maelen. Ook voor deze kwetsbare mensen moeten we voldoende aandacht hebben.

Om dergelijke plan te ontwikkelen, vraagt sp.a Geraardsbergen een spoedvergadering van de OCMW-raad. “We moeten niet wachten tot de crisis achter de rug is, want dan is het misschien al te laat voor deze mensen”. De moderne technologie ën laten het toe dat er een digitale werkgroep binnen de OCMW-raad zou opgericht worden. De OCMW-raadsleden of de commissie welzijn kan dan vanuit zijn/haar eigen kot meewerken om een passend antwoord te vinden op deze problematiek.

Sociaal noodfonds
In eerste instantie moet de OCMW-raad een zicht krijgen op de huidige situatie: welke initiatieven werden reeds ondernomen, kan er een toename van aanvragen vastgesteld worden, wat is de situatie in de Geraardsbergse rustoorden, slagen de scholen erin alle kinderen te bereiken… Op basis van de informatie kan de OCMW-raad de nodige maatregelen treffen. “Zo lijkt het de Geraardsbergse socialisten wenselijk om ook een sociaal noodfonds op te richten om niet alleen de ondernemers, maar ook de mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen” geeft Van der Maelen mee.

De sp.a-fractie zal dit voorstel dan ook bij hoogdringendheid voorleggen aan de voorzitter van de OCMW-raad om over de partijgrenzen heen de krachten te bundelen. “Op deze manier kunnen we zorgen dat er na de gezondheidscrisis voor onze inwoners geen financi ële crisis zou volgen,” besluit Van der Maelen.