Komt er een CNG-tankstation op het industrieterrein Grotenberge?

Naast het elektrisch rijden is ook het rijden op CNG (Compressed Natural Gas of aardgas onder druk) een klimaatvriendelijker alternatief voor het rijden op diesel en benzine. In dit verband wordt ook opgemerkt dat de stap naar laatstgenoemd alternatief blijkbaar eenvoudiger te nemen is en dit is er wellicht niet vreemd aan dat steeds meer (lease)wagens op CNG rijden en dat ook intercommunales en openbare diensten, steden en gemeenten vaker kiezen voor een klimaatvriendelijker wagenpark met bestel- en vrachtwagens die op CNG rijden.

Momenteel bevinden zich echter de twee CNG-tankstations die het dichtstbij en het makkelijkst bereikbaar zijn, in Wetteren en Geraardsbergen. Om een oplossing te bieden voor de nodige aanwezigheid van een CNG-tankstation in onze regio, heeft een overleg plaatsgehad met Solva, de streekintercommunale van Zuid-Oost-Vlaanderen, en daarbij is voorgesteld om eventueel een CNG-tankstation in te richten op het klein, braakliggend restperceel (eigendom van Solva) gelegen aan de ingang van het industrieterrein in Grotenberge, tussen de Leenstraat en Industrielaan en N42 Europaweg. Als groene ruimte (huidige toestand) is dit perceel nauwelijks betekenisvol en door zijn beperkte oppervlakte is het minder geschikt voor de vestiging van een ‘gewoon’ bedrijf, zo wordt ook nog geargumenteerd. Het Zottegemse stadsbestuur heeft alvast principieel ingestemd met dit voorstel van Solva en met deze mogelijke locatie voor een CNG-tankstation.

Voegen we hier nog aan toe dat de stad Zottegem onlangs ook zelf bij Garage De Rocker bvba in Wetteren een nieuwe grote bestelwagen op CNG heeft aangekocht (kostprijs ca. 30.000 euro) ter vervanging van de Ford Transit die tot voor een paar maanden door de dienst signalisatie gebruikt werd maar wegens motordefecten en corrosie van koetswerk en chassis aan vervanging toe was.