Zwalmse Open Vld vraagt: Wanneer springt het gemeentebestuur van Zwalm in de bres voor de lokale horeca en handelaars?

 

In deze Corona-crisistijd moeten ook de lokale besturen hun steentje bijdragen. Daarom stelt de Zwalmse oppositiepartij   Open Vld een aantal van steunmaatregelen voor om het leven van de lokale horeca-uitbaters en handelaars draaglijker te maken. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.

Johan De Bleecker: “Met onze voorstellen kan de economische schade die onze lokale handelaars en horeca-uitbaters momenteel oplopen beperkt worden.
We willen in de eerste plaats iedereen goede moed en goede gezondheid wensen, het feit dat we dit samen kunnen, beamen dat het fijn is om te zien dat iedereen zorg draagt voor elkaar en dat ook de gemeente daartoe zijn steentje bijdraait.
In deze corona-crisistijden zijn heel wat lokale handelaars en horeca-uitbaters verplicht gesloten. Hierdoor hebben zij een enorm inkomstenverlies, terwijl een groot deel van hun vaste kosten blijven lopen. Om dit verlies voor een stuk te compenseren nam de Vlaamse en federale overheid tal van maatregelen. Maar ook het lokale beleidsniveau moet haar verantwoordelijkheid hierin opnemen. Om haar lokale horeca en handelaars te ondersteunen, doet de fractie van Open Vld Zwalm alvast de volgende voorstellen:

– Tijdelijke ondersteuning aan handelaars, wij vragen een promotiecampagne waarin kopen bij de lokale handelaren wordt aangemoedigd in en na de crisis.
– Inwoners bewust maken van het belang van het voortbestaan van een sterke lokale handel en horeca. Oproep om lokaal te shoppen.
– Belactie voor 80 plussers. We beseffen dat deze doelgroep niet altijd toegang heeft tot de sociale media. Daarnaast komen deze mensen door maatregelen soms in een sociaal isolement terecht. We vragen het gemeentebestuur continu oog te hebben voor deze doelgroep en te ondersteunen daar waar nodig.
– Zelfde problematiek voor mensen met beperkingen, zij kunnen niet naar hun dagelijkse tijdsbesteding in opvangcentrums , daardoor zitten ze geïsoleerd en afgesneden van de buitenwereld, het sociaal huis zou hier het verschil kunnen maken.
– Belastingaanslagen tijdelijk opschorten voor handelaars en ondernemers.
– Ieder Zwalmenaar een cheque van 25€ overhandigen die enkel kan gebruikt worden in Zwalmse handelszaken.
– Opmaak van een actieplan voor het post-Coronatijdperk.
– Ook al zitten we momenteel nog midden in de crisis , we moeten onze blik ook al richting toekomst werpen. Daarom moet het college van burgemeester en schepenen zo snel mogelijke werk maken van een ‘task force’ met alle betrokken actoren en
handelsorganisaties om werk te maken van een Post-Corona-Actieplan voor handel en horeca. We moeten alles in het werk stellen om de economische impact zo veel mogelijk in te dijken, zodat iedereen ook na de crisis opnieuw de deuren kan openen.”