Stadsbestuur geeft TC Zottegem corona-uitstel voor aflossing lening

Ruim een jaar geleden, op 18 februari 2019, keurde het stadsbestuur een aanvraag van TC Zottegem goed voor het verkrijgen van een renteloze lening van 150.000 euro (aan de stad terug te betalen op een termijn van 20 jaar) met het oog op de bouw van een nieuwe cafetaria / clubhuis op de tennisterreinen aan de Bevegemstraat. Overeenkomstig met de mogelijkheid die door de federale overheid onderhandeld werd met de bankensector om uitstel van afbetalingen van lopende leningen toe te staan, heeft ook het bestuur van de tennisclub aan het stadsbestuur de vraag gericht om, naar aanleiding van de coronacrisis en de daarbijhorende verplichte stopzetting van de clubactiviteiten, de afbetaling van die renteloze lening met één maand op te schorten.

In overleg met de stedelijke bouwcommissie heeft het college van burgemeester en schepenen daarop zelf voorgesteld om niet één maand maar voor drie maanden (april, mei en juni 2020) uitstel te verlenen. Een nieuwe aflossingstabel is opgesteld en daarbij wordt het totale bedrag van de uitgestelde aflossingen gespreid over de overblijvende looptijd van de lening, in gelijke delen evenredig aan het aantal nog resterende vervaldata. Concreet betekent dit dat TC Zottegem nu vanaf de komende maand juli een verhoogde maandelijkse aflossing van 652,22 euro (i.p.v. vroeger 643,72 euro) zal moeten betalen.