Virtuele opendeurdag GBS De Vlindertuin Borsbeke

Op zaterdag 24 april zou GBS De Vlindertuin uit Borsbeke haar tweede opendeurdag organiseren. Door de Corona-maatregelen kan deze niet doorgaan en wordt verschoven naar …? De directie heeft echter voor de nieuwsgierigen onder onze lezers een alternatieve en originele manier gevonden om de geplande opendeurdag voor een deeltje op te vangen.

Voor alle geïnteresseerden groot en klein willen we de Vlindertuin reeds virtueel voorstellen.

Er zijn heel wat veranderingen gebeurd in de Vlindertuin Borsbeke: uitbreiding nieuw schoolgebouw, nieuwe ingang via de Pastorijstraat of de Holestraat, …

Bovendien kunnen jullie ook een eerste glimp van ons nieuw Speelbos opvangen. Dit kond verwezenlijkt door de vele acties voor Rode Neuzen dit schooljaar.

De digitale rondleiding kunnen jullie volgen op de Facebookpagina GBS Groot Herzele of bekijken via onze QR-code.

Voor meer informatie kunnen jullie steeds terecht op onze website www.gbsherzele.be/vlindertuin of kunnen jullie ons contacteren via els.dedurpel@gbsherzele.be