Dinsdag 28 april eerste digitale gemeenteraad in de geschiedenis van Geraardsbergen.

© Facebook


Geraardsbergen. Wegens de coronaperikelen werd de gemeenteraad van dinsdag 31 maart uitgesteld naar dinsdag 28 april. Om de veiligheid van de gemeenteraadsleden zo optimaal mogelijk te respecteren, zal de gemeenteraad voor de eerste maal in de geschiedenis van Geraardsbergen digitaal verlopen.Waarnemend burgemeester Fernand van Trimpont: ‘In de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. Daarom stellen we een bijeenkomst van de gemeenteraad niet uit, maar laten we de gemeenteraad digitaal verlopen.’

De burgemeester, de directeur, de schepenen, de voorzitter en de gemeenteraadsleden zullen van op veilige afstand via internet aan de gemeenteraadszitting kunnen participeren. Om de gemeenteraadszitting enigszins gestroomlijnd en gestructureerd te laten verlopen, zullen enkel de voorzitter, de fractievoorzitters, de schepenen en de burgemeester het woord krijgen. De andere gemeenteraadsleden zullen hun opmerkingen en vragen via de fractievoorzitter moeten ventileren.

Om de gemeenteraadszitting zo optimaal en vlot te laten verlopen werden de fractieleiders uitgenodigd voor een oefensessie. Volgens een aantal betrokkenen verliep alles van een leien dakje en zal deze formule de sereniteit en de effici ëntie van de zitting zeker ten goede komen. De gemeenteraadszitting zal niet openbaar zijn.   Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont: ‘Er wordt een geluidsopname gemaakt van het openbare deel van de vergadering. Deze zal na de vergadering op de website gepubliceerd worden.’

Julien Borremans