Besmetting COVID-19 vastgesteld in woonzorgcentrum Denderoord


© Facebook


Geraardsbergen. Bij een medewerker van WZC Denderoord is COVID-19 vastgesteld.   ‘Deze vaststelling brengt ons in een volgende fase van het crisisplan. De familie van de bewoners en alle medewerkers van het WZC werden hiervan op de hoogte gebracht. We staan voortdurend in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, en onze zorgteams werken intensief samen met onze coördinerend en raadgevend geneesheer om de gevolgen maximaal in te perken. Om de draagwijdte en de perceptie van de situatie correct weer te geven en onnodige ongerustheid te voorkomen, wil het lokaal bestuur transparant blijven communiceren over de verdere ontwikkelingen’, aldus het stadsbestuur.

‘Verder roepen we als lokaal bestuur nogmaals op om de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid stipt op te volgen: regelmatig de handen wassen, ‘blijf in uw kot’ en social distancing blijven belangrijke aanbevelingen. Surf voor de laatste updates naar www.info-coronavirus.be, of naar onze website www.geraardsbergen.be‘, gaat het stadsbestuur verder.

Julien Borremans

,