Geen bezoek toegelaten in de woonzorgcentra van Geraardsbergen. Quarantaine blijft gehandhaafd.


Geraardsbergen. Tot 3 mei blijven alle woonzorgcentra het OZC Sint Vincentius op het grondgebied van Geraardsbergen gesloten voor extern bezoek. Dat wil zeggen dat de woonzorgcentra de maatregelen van de Nationale Veiligheidsmaatregelen niet zullen opvolgen en in quarantaine zullen blijven tot zeker 3 mei. Waarnemend Burgemeester Fernand Van Trimpont nam het initiatief en stuurde deze morgen een tekst door die door alle verantwoordelijken van de woonzorgcentra en het OZC Sint Vincentius werden ondertekend. Hieronder vindt u de inhoud van de mededeling.

‘Tot 3 mei blijven alle woonzorgcentra het OZC Sint Vincentius op het grondgebied van Geraardsbergen gesloten voor extern bezoek. Dat wil zeggen dat de woonzorgcentra de maatregelen van de Nationale Veiligheidsmaatregelen niet zullen opvolgen en in quarantaine zullen blijven. Er wordt een gemeenschappelijke tekst gepubliceerd.

‘In tegenstelling tot wat aangekondigd werd op de Nationale Veiligheidsraad, zullen de woonzorgcentra op het grondgebied Geraardsbergen en het OZC Sint Vincentius in Geraardsbergen gesloten blijven voor externe bezoekers. We zijn ervan overtuigd dat dit tot moeilijkheden zal leiden op vlak van veiligheid en gezondheid in onze voorzieningen, en bijgevolg voor onze bewoners, familieleden en onze medewerkers.

We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename beslissing is, omdat sommige bezoekers en familieleden snakken naar bezoek, maar stellen zoals altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen in onze voorzieningen op de voorgrond!

Samen met onze uitstekende medewerkers doen wij er alles aan om de beste zorg in de meest veilige omstandigheden aan te bieden. Vanaf dag 1 stellen we alles in het werk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu reeds bezoek toelaten zou dit werk tenietdoen, wat wij absoluut willen vermijden. Het is immers onmogelijk te controleren of een bezoeker de laatste 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad. Daarbij komt dat er in de meeste woonzorgcentra nog geen testing gebeurd is zodat het voor hen onmogelijk is om aan te geven wie al dan niet drager is van het virus.

Vandaar dat alle WZC’s en het OZC tot minstens 3 mei dicht blijven voor externe bezoekers. De contacten die we hebben gehad met de CRA’s sterken ons in deze beslissing.’

Julien Borremans