Merelbeke biedt ondersteuning aan meest kwetsbare inwoners

De beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn voor iedereen moeilijk. Voor een aantal mensen, zoals ouderen of personen die in armoede leven, is deze crisis extra zwaar. Het lokaal bestuur Merelbeke staat hen al sinds de start van de crisis zo goed mogelijk bij. Nu de maatregelen nog langer lijken aan te houden, krijgen ze extra ondersteuning. Zo wordt de dienstverlening van de sociale kruidenier MIA uitgebreid en worden alle tachtigplussers per brief en telefonisch gecontacteerd.

De dienstverlening in Merelbeke naar maatschappelijk kwetsbare doelgroepen is blijven draaien. Door de crisis zijn er wel een aantal zaken anders gelopen dan normaal. Zo leverde het lokaal bestuur de voorbije weken voedselpakketten aan huis. Het Sociaal Huis van Merelbeke zet bovendien veel meer in op hulpverlening via telefoon of mail. Zowel het Sociaal Huis, de Sociale dienst als de thuiszorgdiensten van de Zorgband hebben regelmatig telefonisch contact met hun klanten en houden zo de vinger aan de pols voor nieuwe problemen of vragen. Er vertrokken ook al twee persoonlijke brieven aan de Merelbeekse ouderen om hen zo goed mogelijk te informeren over het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Schepen van Seniorenbeleid en Sociaal beleid en armoede Daisy Poriau legt uit: “Er lopen heel wat initiatieven in Merelbeke. Zo hebben we Merelbeke Helpt opgestart, om mensen die hulp vragen en hulp aanbieden te verbinden met elkaar. Ook via onze sociale kruidenier MIA (Merelbeke in Actie voor Mensen in Armoede) helpen we heel wat mensen. MIA heeft de voorbije weken onder andere meer dan 900 kg verse groenten en fruit bedeeld via de voedselpakketten.”

Nu de maatregelen vermoedelijk langer zullen duren, heeft het lokaal bestuur Merelbeke ook bijkomende ondersteuningsinitiatieven uitgewerkt. Voor mensen in armoede is een bezoek aan de supermarkt vaak financieel moeilijk. Daarom opent de sociale kruidenier volgende week terug voor essenti ële producten, zoals luiers, shampoo en tandpasta. Om de veiligheid van de klanten en medewerkers te garanderen, is de winkel wel enkel open op afspraak. Wie al klant was, zal gecontacteerd worden door zijn of haar maatschappelijk werker. Daarnaast ondersteunt de huistaakbegeleidingsdienst Kompanjon gezinnen in armoede met hun zoektocht naar een computer of tablet voor huiswerk. Voor andere vragen kun je altijd terecht bij het Sociaal Huis via 09 210 33 50 of info@sociaalhuismerelbeke.be.

Ook oudere mensen worden daarbij niet vergeten. De isolatie weegt voor sommigen zwaar door. Een belteam zal de komende dagen de meer dan 1.000 tachtigplussers in de gemeente telefonisch contacteren. Een enthousiast team vrijwilligers van het Merelbeke Helpt-platform (www.merelbekehelpt.be) staat bovendien klaar om bij te springen voor boodschappen of andere praktische problemen. Ouderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen tijdens deze periode ook gratis beroep doen op een psycholoog of beweegcoach.

 

Heb je zelf nood aan extra ondersteuning? Aarzel niet om contact op te nemen met het Sociaal Huis via info@sociaalhuismerelbeke.be of 09 210 33 50 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur).

 

Volg het lokaal bestuur Merelbeke op Facebook en Twitter voor de meest recente info rond het coronavirus of ga naar www.​merelbeke.​be/​corona. Heb je algemene vragen over de maatregelen? Bel naar 0800 14  689 (8 tot 20 uur) of ga naar www.info-coronavirus.be.