Zottegemse gemeentewegen: herstelling en onderhoud

Door het Zottegemse stadsbestuur wordt ieder jaar zowel voor herstellingswerken aan asfaltwegen als voor het vernieuwen van gebroken betonvakken op gemeentewegen over het ganse grondgebied telkens een budget van 150.000 euro voorzien. Dergelijke werken zullen ook in de komende maanden weer uitgevoerd worden. Hiervoor zijn reeds een aantal mogelijke aannemers aangeschreven voor een prijsofferte. Voor de herstelling van de asfaltweg in het Kouterken in Velzeke, waarvan een gedeelte door zwaar vervoer stuk gereden is en dringend moet hersteld worden, is een afzonderlijke aanbesteding opgestart. Hiervoor wordt de kostprijs geraamd op zo’n 26.500 euro.

Voor het onderhoud van het openbaar domein doet de stad, naast het gebruik van een eigen nieuwe straatveegwagen (waarop ook een onkruidborstel kan gemonteerd worden), tevens beroep op externe hulp voor het machinaal vegen en (onkruid)borstelen van openbare wegen en pleinen. Die opdracht werd voor het voorbije jaar 2019 gegund aan de bvba Aquamella uit Melle en nu is met dezelfde firma een nieuw raamcontract afgesloten voor drie jaar (tot en met 2022). Hieraan hangt een prijskaartje van ongeveer 30.000 euro (op jaarbasis). De overeenkomst houdt in dat deze firma ‘op afroep’ (d.w.z. onmiddellijk) beschikbaar is indien er extra hulp nodig is.

Tot slot kunnen we nog vermelden dat voor de aankoop van verkeerssignalisatie, met het oog op het vervangen van bestaande of het plaatsen van nieuwe verkeersborden, ook een raamcontract voor drie jaar (tot en met 2022) is afgesloten met de nv Signatekst uit Sint-Niklaas. Hiervoor wordt een uitgave van ca. 20.000 euro per jaar voorzien.