25 boetes voor Corona-overtredingen tijdens het Paasweekend

Tijdens het afgelopen paasweekend werden er 25 processen verbaal uitgeschreven wegens schending van de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus. In 15 gevallen ging het om een niet-essenti ële verplaatsing.

Bij het vaststellen van strafbaar gestelde feiten uit het ministerieel besluit omtrent de coronamaatregelen wordt steeds PV opgesteld. De maatregelen zouden ondertussen genoeg gekend moeten zijn. Onze politiezone roept nogmaals op om de maatregelen strikt na te leven.

Afgelopen weekend waren er ook veel fietsers en wandelaars te bespeuren langs de weg. Wandelen en fietsen kan, maar er wordt gevraagd daarbij steeds rekening met volgende richtlijnen:

  • Beide activiteiten kunnen in gezinsverband, tussen de leden van het gezin gelden de regels van de social distancing niet, in alle andere interacties is dat wel en steeds het geval!
  • Fysieke inspanningen buiten de woning zoals fietsen kan, maar slechts met gezinsleden of met 1 en dezelfde vriend en rekening houdende met de afstandsregel van 1,5 meter.
  • Buitenwandelingen kunnen in gezinsverband en eveneens met max. 1 andere persoon, t.a.v. die laatste geldt wel de afstandsregel.
  • Verplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig voor deze activiteiten zijn niet toegestaan, behalve voor gezinnen met kinderen <6 jaar, personen die minder mobiel zijn (o.a. ook ouderen en zwangere vrouwen) en voor het begeleiden van personen met een beperking.

Wij bedanken overigens het overgrote deel van de inwoners die de maatregelen wel degelijk strikt naleeft!

Blijf gezond en zorg voor elkaar door de maatregelen na te leven.