Lokaal bestuur Haaltert maakt 250.000 euro budget vrij voor coronamaatregelen

Het lokaal bestuur Haaltert maakt 250.000 euro budget vrij voor haar inwoners, verenigingen en handelszaken met coronamaatregelen

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit jaar nog 250.000 euro, bij een eerstvolgende budgetwijziging, vrij voor steunmaatregelen tijdens en na de coronacrisis voor haar inwoners, verenigingen, lokale ondernemers en foor- en kermiskramers. En dit in budgettair moeilijke tijden.

De grote lijnen van de steunmaatregelen zijn:

  • 15 euro per gezin om in het kader van vrijetijd te besteden op gemeentelijke evenementen en activiteiten van alle erkende verenigingen. Voorzien budget: 150.000 euro
  • Verenigingen die een aankoop doen voor hun activiteiten bij een lokale handelaar, zullen een extra tegemoetkoming krijgen. Voorzien budget: 30.000 euro

  • Lokale handel:
  • Ondernemers die niet kunnen genieten van de hinderpremie en investeren in hun zaak of in publiciteit, kunnen een aanvraag indienen voor een tussenkomst. Voorzien budget: 50.000 euro
  • Via Kadobon: bij aankoop van een Haaltertse Kadobon van 50 euro, legt lokaal bestuur Haaltert er 5 euro bovenop. Voorzien budget: 5.000 euro
  • Markten en kermissen: standgelden worden dit jaar kwijtgescholden. Voorzien budget: 5.000 euro

Daarnaast investeerde lokaal bestuur Haaltert in mondmaskers en handgels en in andere aankopen om bijvoorbeeld diensten digitaler te kunnen aanbieden. Geraamd budget van 10.000 euro.

Burgemeester Veerle Baeyens: “Op die manier willen we als college iedereen een duwtje in de rug geven in deze moeilijke periode, binnen onze mogelijkheden. Een dappere, maar noodzakelijke investering in toch budgettair moeilijke tijden. Als het ergste van deze crisis voorbij is, moeten we er zijn voor handelaars, verenigingen, inwoners, … In samenwerking met onze adviesraden zullen we ook verder die rol opnemen. Het budget vrijmaken is alvast een stap in de goede richting. Aan de definitieve uitwerking wordt verder gewerkt.”