Woonzorgcentra Oosterzele laten geen bezoek toe

Het Crisiscentrum communiceerde gisteren over de nieuwe maatregel dat bewoners van residenti ële voorzieningen bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Gemeente Oosterzele heeft in overleg met de Oosterzeelse woonzorgcentra beslist de nieuwe maatregel NIET toe te passen. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Dat betekent dat de woonzorgcentra in Oosterzele momenteel dicht blijven en dus geen bezoek toegelaten wordt. ‘We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor de bewoners, personeelsleden en bezoekers beter kunnen beschermen’, zegt burgemeester Johan Van Durme. Deze beslissing wordt nog bekrachtigd a.d.h.v. een besluit van de burgemeester of verduidelijking van het ministerieel besluit in de komende dagen. ‘We zullen ook de organisatoren van de kermissen en onze vele actieve verenigingen die activiteiten voorbereiden en plannen, zeer snel informeren over wat kan en niet kan in de komende zomermaanden; klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen. Reporter 17