©Sophie Richez - K.V.K. Ninove

KVK Ninove, Samen sterker

Een club in volle ontwikkeling met veel ambitie

Wat normaal een groot feest had kunnen zijn, werd in coronatijden binnenskamers gevierd, maar op de Kloppers wordt volgend jaar wel degelijk opnieuw gespeeld in de reeks van 2de amateurs. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de club. KVK Ninove werkt aan een ambitieus sportief project vertellen Patrick De Doncker, Gunther Van Der Perren, Johan Hertveldt en Yves Decuypere.

 Samen sterker  

“Dat we een club zijn met ambitie, dat staat buiten discussie. Sinds recent hebben wij beslist om met alle divisies binnen onze club – 1ste elftal, jeugd, DIVAS en een bijkomende ploeg – samen een vernieuwd bestuur te vormen om de uitdagingen waar onze club voor staat voor de toekomst te managen onder het motto  ‘KVK Ninove, samen sterker’” zegt Patrick De Doncker, voorzitter van KVK Ninove.

 Stijgen naar 2de  amateurs  

In de eerste plaats heeft de 1ste ploeg de ambitie om volgend seizoen bij de 2de amateurs een volwaardige tegenstander te zijn voor ploegen als Ronse, Oudenaarde, KRC Gent…. “Alan Haydock heeft onze A kern naar een mooie tweede plaats geleid bij de abrupte afsluiting van het seizoen. Wij geven Alan alle vertrouwen om met de nieuw samengestelde kern van 23 spelers ook volgend seizoen een volwaardige tegenstander te zijn bij de 2de amateurs” zegt Patrick De Doncker vol vertrouwen.  

Opstart KVK NINOVE B  

Er werd beslist om een bijkomende ploeg in te richten bij de start van het volgend seizoen 2020-2021. Deze ploeg zal aantreden in 4de provinciale Oost-Vlaanderen. “We mikken erop om met een klasse trainer als Atha Drougas, die vorig jaar U19 trainer was bij de jeugdwerking, op termijn te promoveren naar 2de provinciale”, zegt Gunther Van Der Perren die lid blijft van de sportieve cel van de A ploeg, maar de leiding neemt over het beheer, de sponsoring en het sportieve beleid van deze bijkomende ploeg. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met Gunther Van Der Perren (via 0495/86 42 02).  

KVK NINOVE Jeugd investeert verder in kwalitatieve groei  

De derde pijler, is deze van de toekomst. De jeugdwerking van KVK Ninove heeft vorig jaar een partnership gesloten met het Buffalo Talent Center van KAA Gent. “De clubs werken samen aan een gedeelde opleidingsvisie en scoutingaanpak. Daardoor kunnen jeugdspelers met potentieel doorstromen van interprovinciaal voetbal binnen onze jeugdwerking naar eliteniveau binnen de jeugdwerking van KAA Gent”, legt Johan Hertveldt, TVJO van KVK Ninove uit. “Concreet betekent dit dat de sterke spelers die op interprovinciaal niveau uitblinken, naar de jeugdwerking van KAA Gent kunnen evolueren, als blijkt dat ze elitewaardig zijn. Via de samenwerking met KVK Ninove werden een paar talentvolle jongens gerekruteerd tijdens Talentendagen van KAA Gent. Deze spelers kunnen volgend seizoen bij KAA Gent hun kans wagen. Maar ook volgend seizoen zullen sportieve prikkels aan de meest talentvolle spelers, maar ook aan de trainersstaf, worden aangeboden om het potentieel van spelers en trainers verder te ontplooien.”  

De sportieve cel van de jeugdwerking met jeugdcoördinator David De Troyer voor de bovenbouw en een actieve scouting cel onder leiding van Bart De Boitselier, werd recent versterkt met een jeugdcoördinator voor onderbouw (Steven Linthoudt) en middenbouw (Robin Laureyns) en een physical coach (Micha ël Vandenhaute). Onder de impuls van Johan Hertveldt wordt    verder gewerkt aan een kwalitatieve evolutie van onze jeugdwerking (van U7 tot U19). “We doen dit met het oog op verzekeren van doorstroom naar onze eigen A kern vanuit de jeugd. Daarom wordt nu reeds nauw samen gewerkt met Roland Van den Bosch, sportief verantwoordelijke van KVK Ninove. Er wordt beoogd om de samenwerking vanuit de U19 die volgend seizoen zal bestaan uit een brede kern, de beloften en de A kern goed op elkaar af te stemmen. Voor de meest talentvolle spelers binnen de club geven we sinds een paar jaar vorm aan “een post-formatie” om onze sportieve ambitie kracht bij te zetten en spelers met talent maximaal kansen te geven om zich binnen onze eigen club te ontwikkelen. Volgend seizoen starten we onze jeugdwerking vanaf U7. Voor U6 spelers worden sportieve activiteiten tijdens het jaar opgezet, zodat spelers die interesse hebben op deze manier kunnen kennis maken met onze club”, aldus een enthousiaste TVJO.

 DIVAS KVK NINOVE Jeugd investeert verder in kwalitatieve groei  

Een vierde entiteit binnen onze club vormen de KVK Ninove DIVAS. “Het is één van de sterkst groeiende meisjesvoetbalploegen in Vlaanderen. Er zijn inmiddels 3 eerste elftallen in competitie in de Provinciale reeksen met daarnaast een toenemend aantal jeugdploegen. Die groei resulteert volgend seizoen in 8 teams actief in competitie met iets meer dan 50 speelsters in de eerste elftallen en nog eens zoveel jeugdspeelsters. Het aantal jeugdspeelsters groeit permanent aan”, licht Yves Decuypere, voorzitter van de DIVAS toe. Ook binnen deze werking is de sportieve ambitie groot en wordt stap voor stap verder gewerkt aan de groei, met aandacht voor kwaliteit.

 KVK NINOVE dankt de sponsors  

Tot slot bedankt Patrick De Doncker graag de sponsors “Onze ambities voor de toekomst realiseren, kunnen we niet alleen. We rekenen op het engagement van een sterke sportieve cel, veel jeugdopleiders en de inzet van vele vrijwilligers. Voor onze club is sponsoring heel belangrijk. In tijden van coronacrisis, is dat geen evidentie. Dat zal een uitdaging zijn voor vele clubs. KVK Ninove kan enkel haar sportieve ambities voor de toekomst verder realiseren, als we kunnen blijven rekenen op de steun van een aantal trouwe en een groep nieuwe sponsors.    KVK Ninove dankt al haar sponsors voor de samenwerking en kijkt uit naar de start van het nieuwe seizoen als we weer “uit ons kot” mogen. Tot binnenkort op “De Kloppers!”