Paul Waegemans (Sportkring 2020 nv) legt klacht neer tegen Hans De Gent (VB)


Geraardsbergen. Op vrijdag 17 april brachten wij in een bijdrage – ‘Poging tot actieve omkoping.’ Hans De Gent: ‘Ik ben onkreukbaar.’ – het verhaal van Hans De Gent – gemeenteraadslid en lid van de politieraad voor het Vlaams Belang – waarin hij stelt dat hij door een lid van van de Sportkring 2020 nv een fors lucratief voordeel kreeg aangeboden om de plannen voor het multifunctioneel sportcomplex voor akkoord te tekenen. Hans De Gent: ‘Dit is een poging tot omkoperij. Ik wil in eer en geweten, én in alle onafhankelijkheid beslissen of ik al dan niet bezwaren zal indienen tegen het multifunctioneel sportcomplex.’ Paul Waegemans heeft namens Sportkring 2020 nv en KSV Geraardsbergen vzw een antwoord geschreven die we uiteraard willen publiceren. De redactie wenst te onderstrepen dat de bijdrage – ‘Poging tot actieve omkoping.’ Hans De Gent: ‘Ik ben onkreukbaar.’ – een correcte weergave is van de inhoud zoals wij die van zowel Hans De Gent als van de spreekbuis van Sportkring 2020 nv hebben vernomen, en van de communicatie die we konden inkijken. Voor de lezer die nog niet op de hoogte is, bieden wij hieronder het bewuste artikel   aan, vervolgens het antwoord van Paul Waegemans.  

‘Poging tot actieve omkoping.’ Hans De Gent : ‘Ik ben onkreukbaar.’

De reactie van Paul Waegemans:
“Wij hebben kennis genomen van het artikel verschenen in de editie van NUUS van 17/04/2020 waarbij door het gemeenteraadslid de heer Hans De Gent zeer ernstige beschuldigingen worden geuit van “poging tot actieve omkoping” aan het adres van Sportkring 2020 nv en aan mij persoonlijk.

Wij kunnen meedelen dat in deze zaak vandaag klacht is neergelegd tegen de aangever van dit nieuws gemeenteraadslid en politieraadslid Hans De Gent omdat de onjuiste aantijgingen die in dit artikel zijn opgenomen ernstige reputatieschade aanbrengen niet enkel aan mezelf in persoon maar bij uitbreiding ook aan het project Sportkring 2020 en KSV Geraardsbergen.   In deze klacht hebben wij de feiten van naald tot draad in kaart gebracht.   Het is nu aan de gerechtelijke instanties om desgevallend uit te maken wie zich dan wel schuldig heeft gemaakt aan laakbare & strafbare praktijken.

Dat wij ons daar alvast zeer comfortabel bij voelen komt doordat alle handelingen die wij hebben gesteld met het oog op de realisatie van het project Sportkring 2020 correct en volgens de regels zijn verlopen.  Wij zijn dan ook geen verontschuldigingen aan de heer De Gent verschuldigd zoals u dat in uw artikel laat uitschijnen.   Na het lezen van artikel 47 van de deontologische code is eerder het omgekeerde waar.

Wat wij als goede naburen ten overstaan van de heer De Gent wel willen doen is nogmaals onze hand reiken voor een verdere dialoog zodat eindelijk het project Sportkring 2020 kan gerealiseerd worden.     Dit project zal het algemeen belang dienen zoals bedoeld in artikel 4 van de deontologische code van de raadsleden.

Dit project realiseren zal er uiteindelijk ook voor zorgen dat eindelijk een zinvolle invulling wordt gegeven aan de recreatiezone gelegen aan de Molendreef.   Sportkring 2020 kan dit want reeds 40 jaar zijn wij er actief en leven wij in symbiose met onze buren.   Wij willen dit zo houden.

Laat ons dan ook eendrachtig verder werken aan de realisatie van dit mooie project dat zelfs door de provinciale omgevingsambtenaar als “in potentie zeer waardevol” wordt beschouwd.

Dat verder in deze moeilijke tijden eenieder zorg draagt van zichzelf en van de anderen.   Samen overwinnen wij het beestje.”

Namens Sportkring 2020 nv & KSV Geraardsbergen vzw

Paul Waegemans.