©RV - Ipad

Forza Ninove wil Ipads voor rustoorden zodat bewoners visueel contact kunnen hebben met familie

Door de strenge quarantaine-maatregelen in deze Corona-tijden is het zo dat het gebrek aan contact met familie heel zwaar valt bij de bewoners van de rustoorden. Voor de meeste senioren is het wekelijks bezoekje van familie en vrienden het moment bij uitstek waar ze naar uitkijken.

Dit sociaal en familiaal contact is nu al een aantal weken volledig verdwenen. Forza Ninove wil dan ook gebruik maken van de moderne technologie om dit visueel contact in de mate van het mogelijk te herstellen.

Voorstel tot aankoop van Ipads ten behoeve van de Ninoofse rustoorden voor de communicatie tussen bewoners en hun familie

De stad heeft 15 “kindertablets” van de stedelijke bibliotheek ter beschikking gesteld van het WZC Klateringen zodat de bewoners kunnen communiceren met hun familie. Het betreft echter kleine schermpjes die niet altijd geschikt zijn voor ouderen die in vele gevallen ook minder goed zien.

Ook de andere rustoorden, die toch ook in zeker zin een taak van openbaar nut vervullen, zijn vragende partij om degelijke Ipads (met groot scherm) ter beschikking te krijgen zodat ze hun bewoners kunnen laten communiceren met hun familie.   Indien ieder WZC in het bezit zou worden gesteld van 3 degelijke Ipads, zou aan de elementaire vraag al kunnen worden voldaan. Deze Ipads kunnen trouwens ook na het Corona-tijdperk verder blijven dienst doen als communicatiemiddel. Forza Ninove zal dan ook in de volgende gemeenteraad een voorstel doen tot aankoop van de nodige apparatuur.