Lokale besturen werken samen aan aanbod beschermingsmateriaal voor secundaire zorgsector

Ninove en Geraardsbergen slaan de handen in elkaar voor het maken van stoffen mondmaskers en schorten voor de zorgverleners uit de secundaire zorgsector (poetshulp, maaltijdbezorgers, kinderdagverblijven, scholen,…) binnen de eerstelijnszone Dender-Zuid.

Het gaat hier om een unieke samenwerking tussen (medewerkers van) lokale besturen, medewerkers van sociale werkplaatsen, vrijwilligers en lokale ondernemers. De maskers en schorten worden vervaardigd volgens een patroon dat is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Burgemeester van Ninove, Tania De Jonge: “In de vele contacten met verschillende instellingen was het duidelijk dat er op termijn een gebrek aan beschermingsmateriaal zou ontstaan. De creativiteit en het enthousiasme van het personeel bieden een antwoord op deze vraag. Door samen te werken kan je grenzen verleggen”. Ook  Fernand Van Trimpont, waarnemend burgemeester Geraardsbergen, beaamt dat: “Samenwerken is kracht, samen kunnen we inderdaad zoveel meer doen.”

Materiaal voor secundaire zorgsector

Zorgverleners uit de secundaire zorgsector (poetshulp, maaltijdbezorgers, kinderdagverblijven, scholen,…) beschikken niet altijd over voldoende beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, schorten en handschoenen. Geraardsbergen en Ninove wilden daar graag te hulp schieten.

Geraardsbergen startte al een aantal weken geleden met de productie. Zij kunnen hiervoor rekenen op 40-tal vrijwilligers van het lokaal bestuur, zorginstellingen, ziekenhuis en gezondheidszorg-professionals. Ook Ninove wilde graag zelf mondmaskers en schorten produceren, en ging te rade bij de collega’s van Geraardsbergen. Al snel kwam er een samenwerking tot stand, waarbij Geraardsbergen vooral mondmaskers zal produceren, en Ninove vooral schorten. De stad Ninove startte maandag 20 april met een poule van 12 werknemers en 1 vrijwilliger. Iedereen werkt van thuis uit op een eigen machine. Wie geen eigen machine heeft, gebruikt een stockmachine van het Hartencollege (afdeling Onderwijslaan). Er werd in Ninove ook samengewerkt met lokale ondernemers. Zo levert  Fabrik Unik  de stof en begeleidt  Treeza Krol  de stiksters.  

Ondersteuning van eerstelijnszone Dender Zuid

De eerstelijnszones zijn in Vlaanderen opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. In deze coronacrisis vervullen zij een cruciale rol. Van bij de aanvang van de crisis liep er op hun website een bevraging bij professionele hulpverleners uit de eerstelijnszone om noden aan beschermend materiaal te melden. Dit werd ondertussen uitgebreid naar hulpverleners uit de 2e lijn. Via het aanvraagformulier van ELZ Dender-Zuid op  www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender-zuid  kan iedere hulpverlener uit Ninove en Geraardsbergen zijn aanvraag doorgeven. De verdelingen zullen wekelijks gebeuren op basis van de noden.

De medewerkers van de ELZ volgen de vragen nauwgezet op. De lokale besturen zorgen voor de verdeling van hun zelfgemaakte mondmaskers en schorten. Alle andere vragen worden opgevolgd door de medewerkers van de ELZ. Zij leggen ook de link naar de hogere overheden om noden te melden en materialen aan te vragen die de steden niet zelf produceren.

Ook Ninoofs schepen voor personeel Joost Arents is tevreden: “Tijdens deze moeilijke periode zag ik vanop de eerste rij het enthousiasme bij vele medewerkers om samen te werken. Op die manier werden heel wat nieuwe talenten ontdekt. Of hoe een crisis vele positieve dingen naar boven brengt!”