©Sophie Richez - Guy D'Haeseleer Vlaams volksvertegenwoordiger Vlaams Belang

“Tweetalige communicatie in schooltje Nederhasselt onaanvaardbaar!”

Persbericht Forza Ninove:

“Ninove is in sneltempo aan het verfransen. Zo bleek uit het jaarverslag van de Lokale Politie dat m éér dan de helft van alle nieuwkomers in onze stad Franstalige vreemdelingen zijn, grotendeels afkomstig uit het Brusselse. Dat het Vlaams karakter van onze stad onder grote druk staat, hoeft geen betoog. Het komt er dan ook op aan om een actief beleid te voeren dat de verdere verfransing van onze stad tegengaat.”

©RV – mail van “De Hazelaar” te Nederhasselt

“Forza Ninove stelt dan ook met grote verbazing vast dat de stedelijke basisschool “De Hazelaar” te Nederhasselt in twee talen communiceert met haar leerlingen. Dergelijke manier van handelen werkt de verdere verfransing van onze stad alleen maar in de hand en geeft de indruk dat er een vorm van faciliteiten bestaan in Ninove. Forza Ninove eist dan ook dat de Wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en de Onderwijswet van 1963 op de meest strikte wijze worden toegepast. Volksvertegenwoordiger en Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer zal de bevoegde Schepen hierover ondervragen.”