Nieuw adres en nieuwe aanrijroute voor Provinciaal Archeocentrum Velzeke

Oorspronkelijk was het de woning van een kunstschilder die vanuit het Gentse naar Velzeke afzakte, vanaf 1880 was het de lokale gemeenteschool, in 1890 werd de gelijkvloerse verdieping ervan in gebruik genomen als gemeentehuis (tot in 1965) en vanaf 1970 fungeerde het als uitleenpost van de Zottegemse centrale bibliotheek en als stempellokaal. Vooraleer het in 1972 voor het eerst een bestemming als museum kreeg (met op de eerste verdieping een bescheiden verzameling van Romeinse en Merovingische vondsten uit Velzeke), had het gebouw aan de Paddestraat 7 tevoren dus een vijftal andere functies.

Als museum en met de veranderende beheerders en de uitbreidingen ervan, kreeg het intussen ook al vijf verschillende namen. In 1972 opende het als Gallo-Romeins Museum, in 1986 kreeg het als stedelijk museum de naam Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, in 1992 werd de provincie mee verantwoordelijk voor het museum en verlengde de naam tot Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen (in de volksmond PAMZOV). Enkele jaren later werd die naam weer ingekort tot Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) en onlangs veranderde de naam opnieuw in nu Provinciaal Archeocentrum Velzeke.

Intussen is ook het offici ële adres van het museum gewijzigd in Doolbosweg 2 (i.p.v. vroeger Paddestraat 7) en dit wordt ook de ingang. Verder is het de bedoeling om op termijn alle museumbezoekers via/vanuit de Provinciebaan naar de archeosite te laten rijden. Daarom moet dan ook de nodige bewegwijzering aangepast en vernieuwd worden. Op de gewestwegen zullen in opdracht van de provincie nieuwe wegwijzers (120 bij 15 cm; zie foto) geplaatst worden door het Agentschap Wegen en Verkeer. Wat gemeentewegen betreft, is een dergelijk nieuw verkeersbord voorzien aan het kruispunt Strijpenplein-Beugelstraat in Strijpen. Alle wegwijzers die nog de oude museumnaam vermelden en naar de Paddestraat leiden, zullen verwijderd worden.