Lokale besturen Ninove en Geraardsbergen werken samen voor aanbod beschermingsmateriaal


Ninove en Geraardsbergen slaan de handen in elkaar voor het maken van stoffen mondmaskers en schorten voor de zorgverleners binnen de eerstelijnszone Dender-Zuid. Het gaat hier om een unieke samenwerking tussen (medewerkers van) lokale besturen, medewerkers van sociale werkplaatsen, vrijwilligers en lokale ondernemers. De maskers en schorten worden vervaardigd volgens een patroon dat is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.

Materiaal voor secundaire zorgsector
Zorgverleners uit de secundaire zorgsector (poetshulp, maaltijdbezorgers, kinderdagverblijven, scholen,…) beschikken niet altijd over voldoende beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, schorten en handschoenen. Geraardsbergen en Ninove wilden daar graag te hulp schieten.

Geraardsbergen startte al een aantal weken geleden met de productie. Zij kunnen hiervoor rekenen op 40-tal vrijwilligers van het lokaal bestuur, zorginstellingen, ziekenhuis en gezondheidszorg-professionals. Ook Ninove wilde graag zelf mondmaskers en schorten produceren, en ging te rade bij de collega’s van Geraardsbergen. Al snel kwam er een samenwerking tot stand, waarbij Geraardsbergen vooral mondmaskers zal produceren, en Ninove vooral schorten. De stad Ninove startte maandag 20 april met een poule van 12 werknemers en 1 vrijwilliger. Iedereen werkt van thuis uit op een eigen machine. Wie geen eigen machine gebruikt een stockmachine van het Hartencollege (afdeling Onderwijslaan). Er werd in Ninove ook samengewerkt met lokale ondernemers. Zo levert Fabrik Unik de stof en begeleidt Treeza Krol de stiksters.

 Ondersteuning van eerstelijnszone Dender Zuid
De eerstelijnszones zijn in Vlaanderen opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. In de periode van coronacrisis vervullen zij een cruciale rol. Van bij de aanvang van de coronacrisis liep er op hun website een bevraging bij professionele hulpverleners uit de eerstelijnszone om hun noden aan beschermend materiaal te melden. Dit werd ondertussen uitgebreid naar hulpverleners uit de 2e lijn. Via het aanvraagformulier van ELZ Dender-Zuid op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender-zuid  kan iedere hulpverlener uit Ninove en Geraardsbergen zijn aanvraag doorgeven. De verdelingen zullen wekelijks gebeuren op basis van de noden.

De medewerkers van de ELZ volgen de vragen nauwgezet op. De lokale besturen zorgen voor de verdeling van hun zelfgemaakte mondmaskers en schorten. Alle andere vragen worden opgevolgd door de medewerkers van de ELZ. Zij leggen ook de link naar de hogere overheden om noden te melden en materialen aan te vragen die de steden niet zelf produceren.