Burgemeester volgt situatie Zottegemse woonzorgcentra nauwgezet op

Burgemeester Jenne De Potter licht de aanpak van de stad Zottegem met betrekking tot de Zottegemse woonzorgcentra toe.

“De situatie in de WZC is voor ons een permanent aandachtspunt”, aldus burgemeester. “Al van bij aanvang van de corona-crisis heb ik regelmatig contact met de verschillende WZC op ons grondgebied, zowel naar aanleiding van concrete vragen om logistieke ondersteuning, op het vlak van de aanwezigheid van voldoende beschermingsmateriaal als op het vlak van opvolging van eventuele besmettingen.  Indien er vragen zijn, proberen we onmiddellijk te helpen waar mogelijk. Ik heb gevraagd aan elk WZC om ook dagelijks een overzicht te bezorgen van de eventuele besmettingen in hun voorziening om in geval er een uitbraak zou zijn, snel op de bal te kunnen spelen.”

“Op de dag van vandaag is de situatie absoluut onder controle in de Zottegemse rusthuizen.   Ons WZC Egmont kent 1 pati ënt die positief heeft getest op Corona.   Deze persoon is onmiddellijk overgebracht naar het dagverzorgingscentrum, dat wij preventief hadden klaargemaakt om eventuele besmette pati ënten te isoleren.    Een vast team van medewerkers geeft hem daarbij de beste zorgen en doet alles wat mogelijk is. In de andere Zottegemse WZC zijn er geen besmettingen gerapporteerd.   Dit is zeer hoopgevend en is dankzij het uitstekende werk van directies en alle personeelsleden die ik daarvoor uitdrukkelijk wens te danken.   Maar het komt er uiteraard op aan om de veiligheidsvoorschriften die vanaf dag 1 zeer strikt zijn geweest, ook strikt te blijven volgen. De weg is immers nog lang.”