©Sophie Richez - Wouter Vande Winkel, schepen voor mobiliteit

Wouter vande Winkel wilt nieuw actieplan gedeelde mobiliteit laten goedkeuren deze avond in de gemeenteraad

Stadsbestuur mikt op komst deelwagens in centrum én deelgemeenten

Het stadsbestuur van Ninove wil fors inzetten op gedeelde mobiliteit met een ambitieus actieplan dat op de gemeenteraad van april geagendeerd staat. Niet alleen in het centrum van de stad, maar ook in de deelgemeentes wil het bestuur op korte termijn deelwagens en -fietsen zien opduiken.

Om dat doel te bereiken wil het bestuur tal van concrete acties opzetten om duurzame deelmobiliteit krachtig te promoten. Het bestuur wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven door een deel van het eigen wagenpark te delen met de bewoners, maar schepen van Leefmilieu & Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) is ervan overtuigd dat vooral in het zogenaamde particulier autodelen veel potentieel zit. “Bij dat particulier autodelen lenen mensen hun wagen uit aan buurtbewoners tegen een vergoeding. Op die manier deel je dus je auto, maar betalen je buren ook mee aan de kosten die een auto met zich meebrengt,” vertelt Vande Winkel, “Er bestaat echter nog heel wat koudwatervrees om je auto aan buren uit te lenen en om die reden willen we werk maken van een tijdelijke subsidie om mensen warm te maken voor het systeem.”

Het actieplan wil gedeelde mobiliteit ook ruimtelijk een plaats geven in de stad, niet alleen in de publieke ruimte maar ook in private bouwprojecten. “We hanteren momenteel terecht een heel strikte parkeernorm voor de bouw van meergezinswoningen om de parkeerdruk in de wijken onder controle te houden,” vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen-sp.a), “Je kan je echter perfect indenken dat we daar een uitzondering op toelaten op voorwaarde dat het project een deelwagen omvat.”

Het bestuur benadrukt dat de noodzaak groot is om ambitieus te zijn op het punt van gedeelde mobiliteit. “Op tien jaar tijd is het aantal wagens in onze stad met 2000 voertuigen gestegen van 17 tot 19.000,” vertelt Vande Winkel, “Deelmobiliteit kan die onhoudbare evolutie mee helpen keren.”