Voorstel Gebruik gemeentegebouwen, kerken als tijdelijke klassen n.a.v. heropstart onderwijs

 

Tal van gemeentegebouwen, culturele centrums, parochiecentrums en kerken staan er momenteel leeg en verlaten bij. Scholen moeten massaal op zoek naar oplossingen om de sociale afstand te respecteren. Rechtstreeks contact tussen leerkrachten en leerlingen maar ook tussen de verschillende klasgroepen   moet zoveel mogelijk vermeden worden.  Een grote en complexe uitdaging voor alle schoolbesturen vraagt samenwerking en creativiteit. Hoe kunnen we 1.5m afstand bewaren? Opsplitsen van klassen zorgt voor een tekort aan juffen en een mentale opdoffer voor de kids die gescheiden worden van elkaar. Daar waar grote gebouwen veelal voorzien zijn van tafels en stoelen, staan te wachten om gebruikt te worden. Het lijkt dan ook zo klaar als een klontje te zijn dat deze gebouwen massaal zouden ingezet kunnen worden tegen de strijd van het COVID-virus en ons toch de mogelijkheid zou bieden om met een standaard aantal leerlingen samen les te krijgen door hun juf. Spreiding van leerlingen over verschillende gebouwen, kan alleen maar de complexiteit voor organisatie van de heropstart van de scholen vergemakkelijken. Er zijn ook nog andere voordelen aan dit principe. Er kunnen logische stromen van mensen gecre ëerd worden waardoor kinderen, ouders en leerkrachten elkaar minder moeten kruisen, ook bij aankomst en vertrek voor en na school. Samenscholing wordt op die manier automatisch vermeden. Dus een warme oproep aan de scholen en gemeenten om samen alles in het werk te zetten om onze kinderen snel terug naar school te laten gaan op een veilige manier. Daarom het voorstel van gebruik van gemeentegebouwen, kerken en andere centra als tijdelijke klassen voor onze plaatselijke dorpsscholen.

Barbara Stubbe   CD&V- bestuurslid