Zottegems brouwerijcontract verlengd voor… negen maanden

In het kader van de uitbating van de ontmoetingscentra, (sport)zalen en drankgelegenheden in andere stedelijke infrastructuur sloot het Zottegemse stadsbestuur vijf jaar geleden, bij collegebeslissing van 9 februari 2015, een overeenkomst af met de brouwerij Haacht uit Boortmeerbeek voor het leveren van bieren en frisdranken alsook het ter beschikking stellen van frigo’s, meubilair e.d. Alleen voor de kantine en chalet op het sportstadion en voor de sportzaal Helios liep het vroegere contract met de brouwerij Roman toen nog een jaar door.

De overeenkomst met de brouwerij Haacht liep over een periode van vijf jaar, met ingang op 1 maart 2015, en eindigde op 28 februari ll. Echter “door het laattijdig bekomen van de nodige informatie om het bestek te kunnen opmaken” (zo luidt de offici ële uitleg) kon de procedure voor een nieuwe marktbevraging niet tijdig gestart worden en daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het contract met de brouwerij Haacht te verlengen voor een periode van negen maanden, tot 28 november 2020. Het beroept zich hiervoor op artikel 38 §1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 inzake uitvoeringsregels van overheidsopdrachten. Op die manier wil het stadsbestuur tijd beschikbaar krijgen om het plaatsen van een nieuwe opdracht (lees: een nieuw contract) voor te bereiden en te onderhandelen.