Versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt. Een overzicht van wat we wel en niet mogen vanaf bepaalde data.

VANAF 4 MEI (FASE 1A)

Openbaar vervoer

 • De mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar
 • De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron enz.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden

Verplaatsingen in het algemeen

 • Niet-essenti ële verplaatsingen blijven verboden: je mag het huis verlaten om te gaan werken, boodschappen te doen of naar de dokter te gaan. Voor essenti ële verplaatsingen vraagt de overheid om deze zaken in acht te nemen:
  • Om grote drukte te vermijden is het aangeraden om je met eigen middelen te verplaatsen (auto, fiets, te voet, enz.)
  • De overheid vraagt om piekuren te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is

Ontspanning en beweging buiten

 • Je mag in open lucht sporten (tennis, athletiek, vissen, golfen,…), wandelen, fietsen, enz.  met maximum twee personen die niet onder jouw dak wonen
 • Social distancing moet ook hier absoluut gerespecteerd worden,  want vier op de tien besmette personen voelt amper iets van het virus
 • Sporten waarbij infrastructuur nodig is zoals douches, vestiaires of een cafetaria, blijven verboden

Bedrijven

 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten)
 • Telewerk blijft de norm
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden
 • In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na:
  • Winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren namelijk al opnieuw openen, omdat ze een rol kunnen spelen  in het maken van mondmaskers
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden

Horeca

 • Caf és, restaurants en dancings blijven gesloten

Onderwijs

 • In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs
  • De lessen blijven opgeschort
  • Noodopvang moet mogelijk blijven

Gezondheidszorg

 • Geleidelijk wordt de toegang weer volledig uitgebreid naar  algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg

Verplaatsingen naar tweede verblijf

 • De regels blijven ongewijzigd tot minstens 19 mei:  je  mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf

Reizen en evenementen

 • Niet-essenti ële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden

Huwelijken en begrafenissen

 • Deze maatregel wordt niet versoepeld. De huidige regeling blijft van kracht:
  • Voor  huwelijken  blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Bij  begrafenissen  mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

VANAF 11 MEI (FASE 1B)

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die nog gesloten zijn, mogen tegelijk weer open, ongeacht grootte of sector
 • De regels rond social distancing moeten kunnen worden gegarandeerd
 • Opgelet: contactberoepen uitoefenen – zoals de kapper bijvoorbeeld – is in deze fase nog niet toegestaan

Horeca

 • Caf és, restaurants en dancings blijven gesloten

Onderwijs

 • In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs
  • De lessen blijven opgeschort
  • Noodopvang moet mogelijk blijven

Verplaatsingen naar tweede verblijf

 • De regels blijven ongewijzigd tot minstens 19 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf

Reizen en evenementen

 • Niet-essenti ële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden

Huwelijken en begrafenissen

 • Deze maatregel wordt niet versoepeld. De huidige regeling blijft van kracht:
  • Voor  huwelijken  blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Bij  begrafenissen  mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

VANAF 18 MEI (FASE 2)

Onderwijs

 • Het hernemen van de lessen zal zeer progressief gebeuren
  • Kleuterscholen blijven dicht
  • In het lager onderwijs starten het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw
  • In het middelbaar openen drie leerjaren, waaronder alvast zeker het zesde jaar
 • Maximum 10 leerlingen per klas
 • Elke leerling vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen
 • Alle leerkrachten moeten een mondmasker dragen
 • Er mogen maximum evenveel leerlingen in de toiletten zijn als dat er wasbekkens zijn

Contactberoepen (kappers bijvoorbeeld)

 • Kappers en andere contactberoepen zullen allicht de deuren weer mogen openen
 • Onder welke omstandigheden dit moet gebeuren, wordt nog onderzocht

Horeca

 • Caf és, restaurants en dancings zullen ook in deze nog gesloten blijven
 • Ook andere plaatsen waar eten en drank geconsumeerd wordt, blijven gesloten voor publiek

Musea

 • Kunnen mogelijk de deuren weer openen, met een strikt en gelimiteerd ticketsysteem waardoor social distancing gegarandeerd kan worden

Bezoek thuis

 • Mogelijk zullen bijeenkomsten thuis weer beperkt toegelaten worden

Ontspanning en beweging buiten

 • Mogelijk mag je met meer dan twee personen die niet onder jouw dak wonen gaan sporten in de open lucht
 • Voor groepssporten zal trainen in openlucht opnieuw toegestaan zijn als:
  • Het om een erkende sportclub gaat
  • Er een trainer aanwezig is
  • Social distancing gerespecteerd wordt

Daguitstapjes en tweede verblijf

 • Daguitstapjes zijn weer mogelijk in deze fase, weliswaar in eigen land. Dit laat Belgen toe om weer naar de Kust of de Ardennen te trekken
 • Mensen met een tweede verblijf kunnen dit voor een daguitstap bezoeken

TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI (FASE 3)

Deze fase wordt nog volop onderzocht. De concrete maatregelen die van kracht zullen zijn vanaf fase 3, liggen dus minder duidelijk vast dan die van fase 1a, 1b en 2. In grote lijnen geeft de overheid wel onderstaand toekomstperspectief mee.3

Horeca, bioscopen, enz.  

 • Caf és, restaurants, dancings, bioscopen, en andere entertainment-etablissementen enz. zullen waarschijnlijk stapsgewijs de deuren weer kunnen openen onder strikte voorwaarden
 • Gezien social distancing hier zeer moeilijk te handhaven valt, wordt nog volop onderzocht wat de strikte voorwaarden dan precies zullen zijn

Reizen, pretparken, zomerkampen  

 • Massa-evenementen zoals festivals zijn geschrapt tot minstens 31 augustus, maar de mogelijkheid om jeugdkampen en zomerkampen te laten doorgaan, is in deze fase realistisch. Tegen eind mei wil de regering een antwoord op deze vraag geformuleerd hebben
 • Wordt mogelijk ook opnieuw toegestaan
  • Een pretpark of dierentuin bezoeken
  • Naar het buitenland reizen of een meerdaags tripje  in eigen land maken
  • Stages

Bron De Standaard