©RV - vlnr schepen Veerle Cosyns, Michel Bellemans (Rotary), Claude Dendauw (Rotary), William Callewaert (Real Dolmen), schepen Joost Arents

PC’ s tegen leerachterstand

Bij het begin van de coronacrisis werden alle lessen opgeschort en kregen de leerlingen thuis, digitale herhalingsoefeningen, filmpjes,… Toen al was vrij snel duidelijk dat niet alle kinderen even vlot werden bereikt. Na de paasvakantie volgde de verplichte preteaching: kinderen vanaf het eerste leerjaar krijgen nieuwe leerstof te verwerken via digitale kanalen. Voor de middelbare scholen werd via Onderwijs Vlaanderen gezocht naar computers voor leerlingen die nog geen toestel hadden. Het lager onderwijs viel wat dit betreft uit de boot.

De stad besprak dit probleem met de lagere scholen van de verschillende netten en lanceerde op 10 april een oproep om gebruikte laptops binnen te brengen. Ondertussen zochten de sociale dienst en de dienst onderwijs samen naar geld en partners bij de zoektocht naar PC’s. Die werden ook gevonden: Rotary Ninove-Dendervallei vond een 50-tal toestellen binnen hun netwerk: bij eigen leden, AIBV (Technische autocontrole Vlaams Brabant) Realdolmen en KBC Ninove. De toestellen werden door enkele vrijwillige IT-ers volledig werden ge’refurbished’. De sociale dienst sprak een bestaand legaat aan en bekostigde hiermee 86 chromebooks voor de jongste leerlingen.

Volgende week worden deze toestellen verdeeld onder alle Ninoofse lagere scholen. Tegen 1 mei zullen alle 147 gezinnen met kinderen die om sociale redenen geen PC hadden, volledig klaar zijn om de preteaching binnen hun klasgroep te volgen.

Schepen voor (flankerend) onderwijs Joost Arents: “Wij zijn enorm fier en tevreden dat we elk kind in een kansarm gezin een oplossing kunnen bieden. Zonder een goede samenwerking tussen verschillende partners was dit niet gelukt.” Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns:  “Het is van groot belang dat kinderen de lessen kunnen blijven volgen en zo weinig mogelijk leerachterstand   oplopen. Maatschappelijk werkers verdelen volgende week de laptops aan huis bij hun cli ënten. Het ideale moment om ook nog eens te luisteren naar eventuele vragen en problemen. Gezinnen die onder de radar zijn gebleven, kunnen zich trouwens nog steeds tot de school of het Sociaal Huis wenden met hun vraag.”

Voor de Rotary-club zijn voorzitter Claude Dendauw-Imbo en assistent-gouverneur Michel Bellemans verheugd twee van de zes pijlers van de club in de verf te kunnen zetten: het ondersteunen van onderwijsprojecten en het bestrijden van kansarmoede.