‘Een dwangsom van €500.000 als de stad de Trambaan verkoopt.’

Eigenares van de percelen rond de Trambaan sleept Stad Geraardsbergen voor de rechter.


Geraardsbergen. De Trambaan aan de Astridlaan blijft voor beroering zorgen. Eind januari nam de gouverneur van Oost-Vlaanderen de beslissing tot de vernietiging van een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen betreffende de actualisatie van de verkoop van de Oude Trambaan aan de Astridlaan. Door deze beslissing moest de verkoop van de wegel worden geschorst. Maar daarmee is de kous niet af. De eigenares van het bouwperceel aan de Oude Trambaan wil de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van de doorgangsweg aan de Astridlaan voor de toekomst garanderen en daardoor de verkoop onmogelijk maken. De eigenares trekt naar de rechtbank en vraagt een dwangsom van €500.000 als de Trambaan wordt verkocht en €10.000 per inbreuk.

Een korte geschiedenis
Het dossier ‘oude Trambaan’ aan de Astridlaan blijft voor beroering zorgen. De Trambaan is al sinds de jaren 1950, na de stopzetting van de tramlijn naar Oudenaarde en Gent, de verbindingsweg tussen de Astridlaan en de Molendreef. In augustus 1960 kocht de voormalige deelgemeente Nederboelare de Trambaan van de Buurtspoorwegen en dit voor algemeen nut, met de bedoeling om een nieuwe, nog te ontwerpen weg aan te leggen. Sindsdien doet de Trambaan dienst als een weg voor het brede publiek. Fietsers en wandelaars maken er nu al maar dan 60 jaar gebruik van. Daardoor werd het na 30 jaar een openbare weg met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid.

Het stadsbestuur wordt teruggefloten.
Het stadsbestuur wou in 2014 de Trambaan opnemen in een bouwproject voor 24 appartementen, terwijl er voldoende plaats was op de terreinen van de bouwheer om er een toegangsweg naar het project te maken.
Raadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) bond de kat de bel aan en diende sindsdien verschillende klachten in bij de gouverneur en de minister. Telkens opnieuw haalde hij zijn slag thuis.  Volgens de gouverneur kwam dit neer op een schenking van een gedeelte van de Trambaan aan de bouwheer om zo een groter bouwvolume op zijn eigen percelen te verwezenlijken.

Nadien bedacht het stadsbestuur om een gedeelte Trambaan onderhands te verkopen aan de bouwheer, wat dan weer op verzet stuitte van de minister omdat een openbare verkoop van dit trac é nu éénmaal de regel is.
Recent nog, op 28 januari 2020, wou de stad een gedeelte van de Trambaan openbaar verkopen. De gemeenteraad werd zelfs niet op de hoogte gebracht. De gouverneur vernietigde opnieuw die beslissing na klacht van het raadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief).
Deze keer moest de verkoop dienen om een nieuwe winkel voor Lidl te bouwen, op de plaats waar 24 appartementen moesten komen, maar met inbegrip van de Trambaan.

Priv ébelang versus algemeen belang
Een aantal betrokkenen zijn duidelijk: ‘Aangezien het stadsbestuur telkens opnieuw het belang van priv é-investeerders boven het algemeen belang stelde, heeft de eigenares van een aantal percelen rond de Trambaan nu juridische stappen ondernomen. Ze heeft de stad Geraardsbergen gedagvaard om de Trambaan open te houden voor het brede publiek en zo ook haar percelen blijvend te kunnen bereiken.

Zij beroept zich daarvoor op de openbare erfdienstbaarheid. Aangezien de Trambaan al meer dan dertig jaar open staat voor het publiek, is deze baan een openbare weg geworden. De klok kan niet meer worden teruggedraaid.

Dwangsommen
De eigenares vraagt aan de rechtbank, om in afwachting van het proces ten gronde en als voorlopige maatregel, dwangsommen op te leggen van €500.000 indien de stad toch tot verkoop van de Trambaan zou overgaan en €10.000 euro per inbreuk indien de stad enige handeling zou stellen die afbreuk zou doen aan de rechten van de eigenares en zij hierdoor haar gronden niet meer kan bereiken via de Astridlaan. De inleidende zitting gaat door op 12 mei eerstkomend.

De Trambaan is ook een belangrijke route om het ganse recreatiegebied tussen de Astridlaan en de Molendreef én het multifunctioneel sportcomplex van KSV Geraardsbergen verder te ontwikkelen. Dat stelde de provincie eerder al in de weigering van de vergunning van het multifunctioneel sportcomplex. ‘Er moet een visie komen over het ganse recreatiegebied met inbegrip van de buurtweg (de Trambaan)’, stelde de deputatie.

Vastklampen aan de macht of voortschrijdend inzicht.
‘Er is bij het stadsbestuur een gebrek aan voortschrijdend inzicht’, stelt raadslid Stephan Bourlau verder nog. ‘Voortschrijdend inzicht is geen zwakte maar wijsheid. Al doende leert men. Soms moet de oorspronkelijke koers worden verlaten of bijgesteld, als gevolg van veranderende omstandigheden en pasverworven kennis. Als het bestuur zich blijft vastklampen aan de macht, dan blijft deze stad een grote achterstand oplopen.’