GO! BS De Trampoline biedt meer dan 40 gezinnen tijdelijk een gratis Chromebook aan

Zoals alle Vlaamse scholen, ging GO! BS De trampoline voorbije maandag van start met preteaching. In een totaal nieuwe context kan het team van De Trampoline gelukkig terugvallen reeds eerder opgebouwde expertise, tracht men de ouders en kinderen zo nauw mogelijk te betrekken en voorziet men heel wat gezinnen van extra faciliteiten.

Innovatieve context

Sinds enkele jaren zet men in De Trampoline, onder de vleugels van Scholengroep 20, in op vernieuwend onderwijs.
Zo zijn bepaalde klassen reeds gewoon om met weekplanningen, instructiefilmpjes, korte instructiemomenten van de leerkracht en zelfgestuurd leren aan de slag te gaan.
In deze ongekende situatie, kon het team er dus makkelijk in slagen om de switch te maken. Op een mum van tijd ontstonden er tal webinars (online bijscholingen) waarbij de scholengroep leerkrachten ondersteuning gaf bij het gegeven van online lesgeven.
Daarnaast is er ook een nog grotere teamgeest ontstaan binnen het team. Leerkrachten ondersteunen elkaar waar nodig en geven zelfs lessen aan elkaar op gebied van ICT-gebruik.

Chromebooks

In scholengroep 20 heeft men een aantal jaren geleden bewust de keuze gemaakt om niet verder te investeren in laptops, maar wel in Chromebooks.
Door de investering, in deze mini-computers, heeft de campus in Herzele heel wat Chromebooks ter beschikking.
Er werd dan ook bij aanvang van de sluiting van de scholen onmiddellijk gecommuniceerd dat er een mogelijkheid was tot het gratis ontlenen van een Chromebook. Op deze manier werden, met ondersteuning van Atheneum Herzele, meer 40 gezinnen uit de basisschool van Chromebooks voorzien.

Telefonisch contact met de ouders

Reeds voor de paasvakantie begon de school met het telefonisch contact opnemen met ouders waarvan ze merkten dat er weinig respons kwam bij de kinderen op de online lessen. Het persoonlijk contact met de ouders en met de leerlingen leidde al snel tot het gewenste resultaat, namelijk alle leerlingen op de online lessen krijgen.
Er werd vastgesteld dat er bij de ouders heel wat bereidheid was, maar dat dit niet mogelijk was omwille van externe factoren. Met behulp van het CLB konden we een aantal ouders van een (betere) internetverbinding voorzien of boden we de kinderen tijdelijk een Chromebook aan.

De school plaatste tevens in samenwerking met schepen Heidi Knop en de gemeente Herzele een oproep op Facebook naar de ouders om mondmaskers te maken voor de kinderen in afwachting van de heropening van de scholen. Tot grote vreugde boden zich spontaan enkele ouders.

Feedback en online oudercontact

Om kort op de bal te spelen, werd bewust gekozen om deze week een bevraging naar alle ouders te sturen. Hierbij werd er gepolst naar het idee van de ouders over o.a. de communicatie, de aangeboden leerstof, de online instructiemomenten, de aantal uren dat ouders hun kind dienen te begeleiden en de aangeboden opvangmogelijkheden. Met deze resultaten zal het team de komende dagen aan de slag gaan en zo trachten nog meer in te spelen op de noden van de kinderen en ouders. Uiteraard is ook de mening van de kinderen zelf belangrijk. Er werd op maat van de leerlingen tevens een bevraging opgemaakt waar gepolst werd naar de werkdruk, de online lessen en niet te vergeten het welbevinden.

Ouders en kinderen krijgen daarnaast volgende week donderdag de kans om, via een online ouder- en kindcontact,  de klasleerkracht individueel te spreken. De school koos er bewust voor om hier niet het resultaat van de veiligheidsraad voor af te wachten, aangezien alles er op wijst dat het nog even zal duren alvorens oudercontacten en andere festiviteiten terug plaats kunnen vinden.

Inschrijven

De school is momenteel niet in de mogelijkheid om ouders en potenti ële nieuwe leerlingen te ontvangen op de school. Er werd dan ook gekozen om een online inschrijvingsformulier (https://docs.google.com/forms/d/1yMHsM3JWuE9MUpC-77yw6jsl2EPyiTDpaDLwpI_QBdA/viewform?edit_requested=true) te voorzien, aangezien de school vaststelde dat een aantal ouders toch bezorgd waren over het al dan niet kunnen inschrijven van hun zoon of dochter.
Daarnaast werkt de school ook aan een digitale voorstelling van de school die men binnenkort zal lanceren.

Renovatie school

De directeur is er zich van bewust dat de school gedurende de komende jaren nood heeft aan een nieuw jasje. Heel wat lokalen zijn verouderd en hebben een grondige renovatie nodig.
Even leek het er naar uit te zien dat de renovatieplannen die vooropgesteld waren in het gedrang kwamen door de coronacrisis.
Met de steun van de directie, TAC’s, MVD-personeel en enkele leerkrachten van Atheneum Herzele en Scholengroep 20 en in onderling overleg met de betrokken bedrijven werd er in een mum van tijd een plan opgemaakt om de social distancing te garanderen.
Begin vorige week werden de werken opnieuw opgestart met als doel elke klas te voorzien van een nieuwe look tegen 1 september 2020. Daarnaast is men sinds deze week ook gestart met de renovatie van de toiletten van de lagere school. Tot slot werd er ook sterk ingezet op de ontsmetting alle ruimtes.
Zo werd reeds elk lokaal, stoel of tafel door de mensen van het MVD-personeel grondig gereinigd en ontsmet.
Er wordt ook gegarandeerd dat dit dagelijks zal gebeuren bij de heropening van de scholen.