Vlaams Belang Haaltert schenkt 250 mondmaskers aan lokale zorginstellingen

De Haaltertse Vlaams Belangafdeling kwam vorige vrijdag de noodoproep uit de lokale zorgsector rechtstreeks tegemoet.

“Dat de Corona-cijfers in onze gemeente in het oog springen is pijnlijk, opmerkelijk, en kon er ons alleen maar toe brengen actie te ondernemen. We kunnen tellen, we kunnen vergelijken en we kunnen beloven, maar uiteindelijk is vooral het ondernemen van actie op het terrein van doorslaggevend belang, het is opvallend dat de zorgsector — ook lokaal- smeekt om hulp. De laatste weken staat onze telefoon roodgloeiend, merkt fractieleider en Federaal Parlementslid Pieter De Spiegeleer op

Net daarom voegt onze afdeling de daad bij het woord. Na intens opzoekwerk, hebben we een pakket mondmaskers op de kop kunnen tikken. Vrijdag bezorgden we 250 mondmaskers aan de lokale zorginstellingen en we konden elk personeelslid ook een doosje truffels aanbieden als extra kleine attentie.”voegt afdelingsvoorzitter Jan Schelfhout, eraan toe.

De dankbaarheid was groot en motiveert ons. Door deze actie wilde de Haaltertse Vlaams Belang-afdeling haar steentje bijdragen en tegelijk ook een signaal geven aan haar inwoners: “We staan — alweer – voor een cruciale periode waarin we ons moeten voorbereiden op een uitfasering uit deze lockdown. In de overgangsfase uit deze periode, zullen mondmaskers van groot belang zijn. Wij volgen de berichtgeving op de voet op en proberen bij te springen waar mogelijk.”