Reeds 33000 euro aan lokale ondernemers overgemaakt in Brakel

Digitale raad in Brakel

Na de goedkeuring van het reglement in de gemeenteraad van 20 april 2020, heeft het college van burgemeester en schepenen — in zitting dd. 27 april 2020 — een eerste reeks van aanvragen behandeld.
Schepen Peter Vanderstuyf: “66 aanvragen werden ondertussen goedgekeurd. Dit betekent een directe steun van alvast 33.000 euro die de gemeente aan lokale ondernemers overmaakt die bijzonder zwaar zijn getroffen (wegens sluiting).
De gemeente Brakel verleent een subsidie van: 500 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona hinderpremie van 4.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen. 500 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 3.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen. 250 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 1.500 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.”

CD&V ‘Brakelbon’ in onderzoek door meerderheid

Een paar weken geleden lanceerde CD&V Brakel het voorstel van de ‘Brakelbon’, om zowel de getroffen zelfstandigen als de inwoners een hart onder de riem te steken.
Ons voorstel werd door fractieleider Bart Morreels op de digitale gemeenteraad voorgelegd aan de voltallige Raad.
Kris Wattez: “Als 1ste reactie op onze facebookpost van 3 weken geleden, kwam de meerderheid reeds met een gedeeltelijk tegenvoorstel onder de vorm van een belastbare subsidie van maximaal 500€
aan de handelaars en zelfstandigen getroffen door de coronacrisis.
Maar onze fractie vond dit voorlopig onvoldoende om 2 redenen:
1/ de inwoners zelf blijven in de kou staan
2/ liever een ‘onbelaste’ premie i.p.v. een belastbare subsidie, want anders vrezen we dat er van de 500€ uiteindelijk niet zoveel zal overblijven
Daarom stelden wij de ‘Brakelbon’ voor van 25€ per inwoner van Brakel, vrij te spenderen na de crisis, in alle getroffen handelszaken (goederen & diensten) & horecazaken op het Braksels grondgebied
die ‘gedwongen’ werden te sluiten tijdens de gedeeltelijke lock-down.
Op deze manier cre ëren we immers wat financi ële hulp in moeilijke tijden voor de inwoners EN kunnen we elk na de crisis de vele getroffen handelaars & zelfstandigen ondersteunen na een zware periode.
Budgettair kunnen de vele gelden die waren voorzien aan allerlei evenementen vanaf Maart aangewend worden, zonder een extra financi ële put te slaan.
We zijn dan ook verheugd met onze CD&V fractie dat de meerderheid heeft besloten om ons voorstel nader te onderzoeken en met een tegenvoorstel te komen op de volgende Raad
die ook de Brakelse inwoners zal ondersteunen.
Onze fractie kijkt alleszins al met volle spanning hiernaar uit en zal er steeds naar streven om IEDERS belang te verdedigen, zowel handelaar, zelfstandige als inwoner!”

Hedwin De Clercq (SP.A)

Bij sommige handelszaken in Brakel ebde de euforie van de Brakelbon die het gemeentebestuur zal schenken, snel weg. De handelszaken met hun zetel buiten Brakel zien de premie van 500 euro aan hun neus voorbij gaan stelt Hedwin De Clercq   of spreken we hier van eigen volk eerst.

Vlaams Belang Brakel vraagt extra steun voor “onze verenigingen”
Veronique Lenvain: “Door de coronacrisis hebben onze lokale-verenigingen hun evenement(en) moeten annuleren. Het Vlaams Belang Brakel heeft tijdens de online-gemeenteraad gevraagd om financi ële steun aan onze talrijke verenigingen. Zo stelde ik voor dat onze gemeente voor de helft tussen komt (tot maximum 150 euro) in de aankopen die verenigingen doen bij een Brakelse handelaar. De gemeente kan gebruikmaken van de subsidies die niet zijn uitgegeven.
Het Vlaams Belang Brakel steunt het voorstel van de Brakel-bon, zoals reeds goedgekeurd in verschillende andere steden/gemeenten zoals: Assenede, Waregem, Oudenaarde, Puurs, Aartselaar, enz. Voor elke inwoner 25 euro om te gaan winkelen of consumeren in Brakel. Zo proberen we de inwoners een extraatje te geven en de lokale economie een boost te geven na de coronacrisis. Elke steun zal hierbij nodig zijn want vooral de ouderen, de middenklasse, alleenstaanden en kansarmen worden nu zwaar getroffen en zullen achteraf nogmaals het kind van de rekening betalen. Dus mijn partij steunt de Brakel-bon.”

Standpunt van N-VA Brakel met Jan Haegeman

“Premie hier, premie daar. Ik ga me allicht weer niet populair maken, maar h é, ik ben niet in de politiek gegaan om mezelf populair te maken (ha! Dat had ge niet verwacht h é). Wel om te doen wat ik juist acht. Ik heb op de (online) gemeenteraad van vanavond dan ook niet ingestemd met beide ‘premievoorstellen’: 500 euro voor de handelaars (voorstel VLD) en voorstel ‘Brakelbon’ van 25 euro voor alle gezinnen (voorstel CD&V). Op zich ben ik er niet tegen (ik heb me onthouden op het punt van VLD, het punt van CD&V werd verdaagd), hoe meer belastinggeld terugvloeit naar de belastingbetaler, hoe liever natuurlijk. En ik twijfel helemaal niet aan de goede intenties van beide voorstellen: wij moeten onze economie weer vlot trekken en in de eerste plaats zelfs onze lokale economie. Maar het lijkt wel of er momenteel een opbod aan premies aan de gang is: wie biedt meer? Finaal moeten ook deze premies weer gefinancierd worden… en finaal zal dat altijd gebeuren met belastinggeld… Vestzak, broekzak noemen ze zoiets. Er lopen momenteel al heel wat zinvolle initiatieven (de ‘hinderpremie’ van de Vlaamse regering, de federale belastingvrijstelling ervan, het bijspringen in bv. de waterfactuur, het bijpassen van de tijdelijke werkloosheid door heel wat bedrijven, enz.). Daar als gemeente nu nóg eens iets bovenop gaan gooien, terwijl onder meer de inkomsten uit de personenbelastingen (de belangrijkste bron van inkomsten) zullen terugvallen, is gewoon niet verstandig (niet wijs, zou KP uit Puurs zeggen). Als gemeentebestuur zelf je bestedingspatroon hoog houden, profiteren van de lage rente (die ik gezien deze crisis niet direct zie stijgen) en dat bestedingspatroon zelfs opkrikken en bij uitstek als gemeentebestuur z élf lokaal besteden, dat lijkt mij veel zinvoller. Onze lokale handelaars voortdurend in de kijker stellen, parkeerruimte voorzien nabij onze handelaars, de online initiatieven van de lokale handelaars bundelen en wie nog niet online zit daarin begeleiden: dát zijn initiatieven die je als gemeentebestuur nu wel kan nemen. Maar geld uitdelen zonder dat je even verder vooruit denkt,… nope, niet met mij. Sorry.”