Geleidelijke heropstart AZ Sint-Elisabeth Zottegem – bezoek nog niet toegelaten

Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem geeft toelichting bij de geleidelijke heropstart van de medische activiteiten vanaf 4 mei. Opgelet: raadplegingen, ingrepen en interventies vinden enkel plaats als ze door de desbetreffende arts of dienst bevestigd werden.


“Kom je naar ons ziekenhuis voor een raadpleging of een radiologisch onderzoek? De veiligheid van onze pati ënten en medewerkers blijft onze hoogste prioriteit. Daarom vragen wij om onderstaande richtlijnen correct op te volgen”

  • Kom indien mogelijk alleen naar je afspraak; een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is (rolstoel gebonden pati ënt, dementerende pati ënt, pati ënt is de Nederlandse taal niet machtig of begeleiding van jonge kinderen)
  • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis; je mag pas 10 minuten voor het afgesproken uur naar de consultatieruimte gaan.
  • Draag een mond-neusmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Heb je geen masker, dan ontvang je er één van onze onthaalmedewerker.
  • Gebruik handalcohol bij het binnenkomen en nogmaals na gebruik van de inschrijvingskiosk.
  • Raak je gezicht niet aan.
  • Behoud ten allen tijde een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen.
  • Voel je je ziek of heb je koorts? Neem dan eerst contact op met de huisarts of behandelende arts om na te gaan of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan.

“Word je opgenomen in ons ziekenhuis? Enkele dagen voor de ingreep word je getest op het coronavirus. Je behandelende arts bespreekt dit op voorhand met jou. Indien je niet voor een ingreep opgenomen wordt, of indien je via de spoedgevallendienst opgenomen wordt, zal je bij opname getest worden.”

Bezoek is nog steeds niet toegelaten tijdens een ziekenhuisverblijf.”